<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avsnittsleder for patruljeavsnittet Eidsvoll nærpoliti, Øst politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter deg som er en god leder, en god samarbeidspartner og som er engasjert i medarbeiderne til fast stilling som leder for patruljeavsnittet ved Eidsvoll politistasjonsdistrikt.

Som leder for patruljeavsnittet har du ansvaret for at avsnittet drives i et forebyggende perspektiv og at oppgaver som tilligger avsnittet blir utført med høy kvalitet og nøyaktighet. En av de viktigste oppgavene vil være å skape en kultur hvor seksjonen og avsnittene jobber etter hovedstrategien forebyggende og utfører tjenesten i et proaktivt perspektiv i tett samarbeid med de øvrige avsnittene, seksjonene og tjenesteenhetene i distriktet.

Som avsnittsleder patrulje, vil du gå på en tjenesteliste med dagtid i ukedagene og beredskapsvakt hver 3. helg.

Da det pr. nå er overvekt av menn som er ledere på nærpolitiseksjonen, oppfordres kvinner til å søke. 

Eidsvoll politistasjonsdistrikt består av to seksjoner; seksjon nærpoliti og seksjon etterforskning og ledes av tjenesteenhetsleder. Nærpolitiseksjonen består av ett forebyggende avsnitt og tre patruljeavsnitt, som hver ledes av sin avsnittsleder. Ved patruljeavsnittene er det helkontinuerlig turnus hvor oppgavene består av politioperativ aktivitet. Du vi ha et overordnet ansvar for oppfølging av personell og resultater i henhold til avsnittets og seksjonens mål.

Medarbeidere i Øst politidistrikt skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på.  I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for avsnittet
 • Kunnskapsstyrt ledelse av avsnittet, kvalitetssikre og veilede avsnittet i den daglige virksomheten
 • Ansvarlig for at avsnittet jobber med forebyggende som hovedstrategi
 • Kontroll, oppfølging og rapportering av biler, utstyr og våpen
 • Kvalitetssikre straksetterforskningen med politiarbeid på stedet som metode
 • Vaktlederfunksjon i snitt hver 3. uke i samarbeid med 2 andre patruljeavsnittsledere 
 • Delta på tilrettelagt tjenesteliste, med vakt hver tredje helg

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått  vitnemål fra Politihøgskolen/ Politiskolen
 • Søker må være IP 4 godkjent, eller være villig til å bli IP-4 godkjent så snart som mulig  
 • God operativ forståelse
 • Erfaring fra etterforskning, patruljetjeneste og/ eller forebyggende tjeneste
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må  innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og  politiregisterloven § 41 

Ønskelig:

 • Kompetanse innen straksetterforskning
 • God kunnskap i TTA
 • Formal- eller realkompetanse innen ledelse
 • Erfaring fra personalledelse

Personlige egenskaper

 • Medarbeiderorientert og evne til å motivere, støtte og utvikle medarbeidere
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Tilgjengelig, serviceinnstilt og fleksibel, med stor arbeidskapasitet
 • Lojal både oppover og nedover i hierarkiet
 • Løsningsorientert og handlekraftig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent, (stillingskode 0285), kr 655 000 - 690 000 brutto per år (lønnstrinn tilsvarende dette) 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser jf.statens personalhåndbok

Kontaktinformasjon

Chris Hopland, Avsnittsleder patrulje, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Håvar Jostein Bue, Politiavdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Tormod Knutsens Veg 4
2070 Råholt

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Øst politidistriktReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon88Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 13.02.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 2000 medarbeidere som betjener i underkant av 740 000 innbyggere i 29 kommuner i Viken. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski, kun 11 minutter med tog fra Oslo.

Særtrekk ved politidistriktet er at vi har tre av landets største grenseovergangssteder; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, patruljetjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politidistriktet. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.


Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hovedregel ved ansettelse i staten er seks måneders prøvetid, jf. statsansatteloven § 15, første ledd.Les mer om Eidsvoll nærpoliti, Øst politidistrikt

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Fakta om Eidsvoll nærpoliti, Øst politidistrikt