<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Instituttleder - Rytmisk musikk Universitetet i Agder (UiA)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 4-årig 100% åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for rytmisk musikk, med tiltredelse 01.08.23. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og ca. 120 ansatte, hvorav 90 i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Se

har studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og EVU-tilbud. Instituttet er fra og med i år eier av CreaTeME Senter for fremragende utdanning (SFU). Det anvendes et bredt og åpent kunstbegrep ved instituttet, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis. I dag har instituttet de fleste av sine forskere på fakultetets FoU-plattform PMRU

Instituttet har et utstrakt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.


Arbeidsoppgaver
 • Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.
 • Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige lederne ved fakultetet  
 • Ledergruppen har et samlet ansvar for at universitetets og fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp
 • Vedkommende må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets og universitetets strategi, samt utvikle og gjennomføre tiltakene i fakultetets ulike handlingsplaner
 • Instituttleder skal ha tett dialog med SFU-ledelsen, og har det overordnede ansvaret for implementering av senterets tiltak knyttet til kjernevirksomheten ved instituttet.

Instituttleder må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med kulturlivet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Universitetsstyret har vedtatt som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar.


Nødvendige kvalifikasjoner
 • Vitenskapelig og/eller kunstnerisk kompetanse på minimum førstenivå innenfor instituttets fagområder
 • Erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • Erfaring fra arbeid med strategi
 • Erfaring fra arbeid med økonomi
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig ved ansettelsestidspunktet.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Undervisningserfaring fra UH-sektoren
 • Utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor rytmisk musikk
 • God kjennskap til utøvende studier i rytmisk musikk

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig. Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring. Stillingen krever gode lederegenskaper, evne til strategisk tenking og god økonomiforståelse. Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.


Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter
 • Et mangfoldig miljø i moderne lokaliteter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i
 • Mer om

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.500, kode 1475 instituttleder, kr. 900000-927000 brutto pr. år.

Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en". Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering. Mer om

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.


Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist 19.02.2023


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Dekan Marit Wergeland

Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post

 • Fakultetsdirektør Hanne Graver Møvig

Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Tone E. Furre

Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post

Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 21
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 23
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
16 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 38.478 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Universitetet i Agder (UiA)