<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vernepleier/sykepleier Sørli boliger, Lillestrøm kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Sørli boliger består av 7 individuelle leiligheter. Tjenestemottakerne som bor her har svært varierte interesser og behov akkurat som deg og meg.
Vi spurte tjenestemottakerne om hvordan personalet som skal jobbe på Sørli bør være, og vi fikk dette svaret: 
"Du må kunne stå i vanskelige situasjoner sammen med oss. Du må være glad i å være aktiv og gå turer. Du må like å bare se en film, eller å spille/game med oss."Vi bygger opp en personalgruppe med bred kompetanse, som sammen med tjenestemottakerne kan oppnå det meste.Vi skal ha et inkluderende arbeidsmiljø, hvor varierte arbeidsoppgaver, delegert myndighet og eierskap i eget arbeid skal være med på å skape gode relasjoner til tjenestemottakere, pårørende og kollegaer.  Gode arbeidsdager skal gjøre det lettere å fokusere på løsninger i krevende situasjoner. Sørli boliger vil kunne gi de riktige ansatte en unik mulighet til å være med å forme et helt nytt tilbud.Vi er organisert under kommunalområdet Bo- og miljøtjenester. Det er et stort fagmiljø, hvor kurs og kompetanseheving holdes på tvers av avdelinger. Personal følger også tjenestemottakere på tvers av ulike seksjoner. Vi jobber innenfor et fremover lent kommunalområde, og ønsker å være en ledende kommune innenfor fagfeltet!Kjennskap til CRPD og Nasjonal veileder "Gode helse- omsorgstjenester for personer med utviklingshemminger" er en fordel. Disse skal ligge til grunn for arbeidet i boligen. Tjenestemottakerne skal oppleve mestring og selvbestemmelse i eget liv, og vi mener at dette er en av nøklene til et samfunn hvor alle har de samme menneskerettighetene.CRPD:https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-mangfold/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/Nasjonal veileder:" Gode helse- omsorgstjenester for personer med utviklingshemminger":https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemmingFor mer informasjon, besøk oss på Instagram: https://www.instagram.com/unike_boliger/ eller søk opp: unike_boligerSe mer om våre mål og arbeidsmetoder her:


Arbeidsoppgaver

Vi søker etter miljøterapeuter:
2x 100% med turnus dag og kveld, arbeid hver 4 helg med langvakter.

1x 100% med langvakter turnus, arbeid hver 4 helg

1x 75% miljøterapeut som våken nattevakt i arbeid hver 3 helg, vaktene er 10 - 12,5 timer.
Skriv i søknaden hvilken av stilling du søker på.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, dagsplaner, rutiner og prosedyrer 
 • Kartlegge brukerbehov, iverksette og evaluere tiltak 
 • Utføre oppgaver i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk 
 • Primærkontakt, sekundærkontakt, teamdeltaker, koordinator og andre delegerte oppgaver/ansvar 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere 
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø 
 • Delta i tjenestemottakers dagtilbud 
 • Medisinansvar 
 • Oppfølging av HOL. Kap. 9 
 • Veiledning av andre kollegaer, brukere, pårørende, studenter og elever 
 • Bruk av fagsystemet Gerica, og sikre dokumentasjon (utarbeide tiltaksplaner og daglig dokumentasjon) 
 • Delta på relevante kurs og møter 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som vernepleier eller annen relevant 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning 
 • Fortrinnsvis praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming 
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser 
 • Praktisk erfaring med å utarbeide og følge opp tvangsvedtak etter HOL kap. 9  
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd  
 • Interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten 
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeide tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica 
 • Gode IKT-kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi 
 • Erfaring med medikamenthåndtering 
 • Førerkort klasse B 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig. 
 • Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse  

Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten 

Personlige egenskaper

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo 
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne 
 • Du har et stort engasjement for brukergruppen 
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med tjenestemottakere, pårørende og kolleger 
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team 
 • Du er endringsvillig  
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Du klarer å skille sak og person 
 • Fleksibel og se helheten 

Vi tilbyr

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor 
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver 
 • Opplæring og veiledning 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Lillestrøm kommune har yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte 

Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss. 

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss. 

Kontaktinformasjon

Abida Pajic, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Faldalsveien 29
1900 Fetsund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillestrøm kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon80 Stillingsprosent: 100, 75% Fast Startdato: 01.02.2023 Søknadsfrist: 12.02.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/

Les mer om Sørli boliger, Lillestrøm kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
helsefagarbeider
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Sørli boliger, Lillestrøm kommune