<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Til nyopprettet stilling søkes kommunalsjef helse og velferd Lyngdal kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Som kommunalsjef for helse og velferd leder du det overordnede arbeidet for virksomhetene innen helse og velferd. Til stillingen ligger det overordnede arbeidet med å sikre at virksomhetene tilbyr riktige og gode tjenester innenfor de budsjettrammer de er tildelt. Stillingen inngår som del av kommunedirektørens ledergruppe og rapporterer direkte til kommunedirektøren. Visjonen til Lyngdal kommune, Fornye - Forene skal legges til grunn for arbeidet. Det er viktig at kommunalsjef for helse og velferd går foran med tydelig ledelse, god medvirkning og involvering. Dialog er en naturlig del av den daglige ledelse. Kultur for åpen kommunikasjon skal vektlegges.
Kommunalsjef helse og velferd

Arbeidsoppgaver

Stillingen som kommunalsjef er nyopprettet. Som øverste leder for kommunalområdet vil du ha overordnet personal-, fag- og budsjettansvar. Dette innebærer:
 • Lede og utvikle kommunalområde helse og velferd
 • Bidra til at vedtatte mål kan nås innenfor fastlagte rammer
 • Være nærmeste leder for virksomhetslederne og bygge et godt lederteam
 • Ansvar for å utarbeide og fordele budsjett innen helse og velferd
 • Overordnet ansvar for å sikre gode interne rutiner
 • Bidra til et tett samspill med tillitsvalgte og vernetjeneste 
 • Aktiv bidragsyter inn i kommunedirektørens ledergruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn, fortrinnsvis sykepleier/vernepleier
 • Ledererfaring og gjerne lederutdanning
 • God økonomisk forståelse
 • God faglig forståelse
 • Helhetlig perspektiv
 • Samlende leder
 • God på strategi og utvikling
 • Erfaring med samspillet politikk og administrasjon

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er en god rollemodell med gode samarbeidsevner som kan bidra til å spille virksomhetslederne gode. Du må være tydelig i din kommunikasjon og ikke være redd for å ta beslutninger. Har du i tillegg en inkluderende lederstil med godt humør og stor grad av troverdighet, vil du passe godt inn sammen med dine kollegaer.

Vi tilbyr

 • Motiverte virksomhetsledere som er opptatt av fag og kvalitet, og som brenner for å skape best mulig tjenester for innbyggerne
 • Godt samspill i kommunedirektørens ledergruppe med fokus på å utvikle tjenestetilbudet i hele kommunen
 • Godt samarbeid mellom lederne, tillitsvalgte og vernetjeneste
 • En stilling med påvirkningskraft for utvikling av helse og velferdstilbudet
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP
 • Lønn etter avtale
Lyngdal kommune satser på tverrfaglighet og helhetstenkning som krever stor grad av samhandling mellom ulike virksomheter, områder og nivåer i organisasjonen. Kommunalsjef helse og velferd må se potensiale og nye muligheter i samspill med andre ledere på tvers i organisasjonen og være en pådriver for samarbeid med andre. Kommunen er i stadig utvikling og endringer mellom og i kommunalområdene vil natrulig være en del av utviklingsarbeidet som kommunalsjefene skal bidra med.
Kommunen ønsker å fremme en organisasjonskultur for oppfinnsomhet. Kommunalsjef helse og velferd har ansvar for å jobbe strategisk og systematisk med innovasjon, kultur, endring og kompetanse, og legge til rette for handlingsrom til å tenke nytt og jobbe på nye måter. 
For mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Skagerak Consulting, Øyvind Drangsland tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Kjetil Olsen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Henvendelser til oss behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk kan også kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det bli utarbeidet søkerliste. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du bli kontaktet og få mulighet til å trekke deg fra prosessen.  For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft. Les mer om Skagerak Consulting AS her: 

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Lyngdal er en kommune i Vest-Agder, en av landets sørligste kommuner. Lyngdal grenser til Farsund i vest, Kvinesdal og Hægebostad i nord, og Audnedal og Lindesnes i øst. Et av de mer spesielle geografiske forholdene ved Lyngdal, er de tre store fjordene i kommunen. Lyngdalsfjorden har en samlet lengde på 32 km. Grønsfjorden er 12 km lang. Rosfjorden, som på grunn av sitt høye saltinnhold sjelden fryser, er 11 km lang. Dette er svært gunstig med tanke på skipsanløp og er nok en av grunnene til havna i Holmsundet har blitt Vest-Agders nest største havn etter Kristiansand. Næringslivet i kommunen består foruten primærnæringer, av variert industri, service- og handelsvirksomheter og turisme. Kommunen har flere mellomstore industribedrifter, og har i de siste årene også blitt et handelssentrum for Listerregionen. Naturen gir rom for mange spennende aktiviteter og har bidratt til at Lyngdal er en populær turistkommune. Befolkning 7 573 (2008) Les mer om Lyngdal kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 31
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Sykepleierstudent
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss