<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Eigedomsleiar Sektor for samfunnsutvikling Hareid kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgåvene dine vil vere:

-overordna ansvar for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av kommunale bygg, tekniske anlegg og utomhus areal på alle kommunen sine eigedomar                                       

-gjennomføring av større byggeprosjekt og mindre rehabiliteringsprosjekt 

-inngåing av rammeavtaler 

-kjøp og sal av areal og eigedomar 

-utleige og innleige av bustadar, næringsareal og diverse lokalar 

-forsikring av kommunens bygningsmasse 

-ansvar for innkjøp og drift av kommunen sine køyretøy. 

-velferdsteknologi 

-hjelpemiddel 

-oppfølging av politiske vedtak 

-prosjekt- og økonomirapportering 

Kvalifikasjonar

Dette må du ha på plass: 

-relevant leiarerfaring 

-god økonomisk forståing

-god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk 

-førarkort klasse B 

Dette ønsker vi du har: 

-høgare utdanning relatert til arbeidsområda innan bygg/eigedomsforvaltning, leiing/økonomi

-kunnskap om kommunal verksemd og kjennskap til offentleg forvaltning og innkjøpsregelverk 

-kjennskap til relevante lover og regelverk som byggherreforskrifta, plan og bygningslova, NS-kontraktar med meir 

-erfaring med dagleg bruk av IKT-baserte system og utstyr 

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som er:

-tydeleg og resultatorientert 

-løysingsorientert og høg gjennomføringsevne 

-aktiv og motiverande leiarstil 

-god evne til kommunikasjon internt og eksternt 

-strukturert og effektiv 

-god overordna systemforståing 

Vi tilbyr

-eit triveleg arbeidsmiljø med fagleg dyktige kollegaer 

-varierte arbeidsoppgåver  

-løn etter avtale 

-gode forsikrings- og pensjonsordning i KLP 

Den som vert tilsett må kunne rekne med endringar i ansvar og oppgåver, då sektoren er i stadig omstilling. 

At vi får vitnemål og attestar er viktig for å gi deg rett løn, og til rett tid. Last opp dei opp som filvedlegg i søknaden din her i Webcruiter. 

Tilsettinga skjer på vanlege kommunale vilkår. Aktuelle kandidatar kan bli kalla inn til intervju etter nærare avtale. 

Hareid kommune praktiserer meiroffentlegheit ved tilsettingar. Jf. Offentleglova § 25 kan du som søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Om du ønskjer å reservere deg, må du opplyse om dette og grunngi søknaden. Hareid kommune kan likevel avgjere at namnet ditt skal offentleggjerast. Du blir kontakta i forkant.
Adresse: Hareid
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

I Hareid har primærnæringane fiske og jordbruk vore viktige. Og i nyare tid har kommunen utvikla ein svært variert industri. Møbelindustri, store verksemder innan fisketilverking, mange bedrifter relatert til maritim skipsindustri, tre- og byggevareindustri, betongindustri, varehandel og transport er berre nokre av døma på det mangfaldige næringslivet i Hareid. Dei største arbeidsplassane ligg i Hjørungavåg og Hareid sentrum.

Hareid kommune ligg geografisk gunstig plassert for å bli ei framtidig bu- og næringskommune. Kommunen har ein allsidig industri.

Kommunen ligg på aksen mellom Ulstein og Ålesund og har eit godt og teneleg service- og tenestetilbod. 

Les mer om Hareid kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter
Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
05.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.838 ledige stillinger

Bli kjent med Hareid kommune

Fakta om Hareid kommune