<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Forskingsteknikar - vikarstilling ved Michael Sars-senteret Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Forskingsteknikar:

Eit 7-måneders fulltids vikariat som forskingsteknikar er nå tilgjengeleg i dyreanlegget til Steinmetz forskingsgruppe ved Michael Sars-senteret. Ønskeleg oppstart for stillinga er august 2023 og kan forlengast avhengig av permisjonsvarigheita til den som har stillinga i dag. Dyr i anlegget vil være sjøanemonane Nematostella vectensis og Exaiptasia pallida.


Arbeidsoppgåver:

Hovudoppgåvene til stillinga vil være å drifte og vedlikehalde det semi-automatiserte anlegget for cnidarian dyr og å vedlikehalde sjøanemonane Nematostella vectensis og Exaiptasia pallida. Anlegget drives i samarbeid med ein eksisterande forskingsteknikar. Oppgåver inkluderer:

 • Undersøking av vannkvalitetsparametere
 • Vedlikehald av reinse- og pumpesystem
 • Fòring, reingjering og oppdrett av dyra
 • Organisere avlsprogram, oppdrett av mutante og transgene linjer, og organisere ein database med genetisk modifiserte linjer
 • Støtte pedagogiske og oppsøkande aktivitetar
 • Tilgjengelegheit utanfor arbeidstid i nødstilfelle må påreknast

Hovudformålet med arbeidet er å oppretthalde utmerkande dyrekulturforhald for å støtte og hjelpe forskingsteamets prosjekt.


Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Det formelle minstekravet er vidaregåande opplæring eller spesialundervisning knytt til oppgåvene
 • Formell utdanning innan eit relevant felt (f.eks. biologi) er ein føremon
 • Pålitelege, service- og teamorienterte arbeidsvanar, reinslegheit og god kommunikasjon med teknisk og vitskapeleg personale er vesentlege krav for stilling
 • Tidlegare erfaring i arbeid med dyrking av sjøanemonar er eit krav
 • Tidlegare erfaring frå offentleg oppsøkande verksemd er ein føremon
 • Søkjaren må kommunisera godt (skriftleg og munnleg) på engelsk
Vi kan tilby:
 • Ei stimulerande stilling med varierte arbeidsoppgåver i eit internasjonalt anerkjent forskingsmiljø
 • Stilling som forskingsteknikar (kode 1512) med løn i samsvar med det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida ei brutto årsløn på kr 449.900 (tilsvarande lønssteg 47). For spesielt høgt kvalifiserte søkarar kan høgare lønn vurderast
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode

Søknad på engelsk eller norsk:

Søknaden skal innehalde:

 • Søknadsbrev der du seier noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søkjer og kvifor du passar til stillinga
 • Oversikt over utdanning og arbeidserfaring (CV)
 • Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Send søknad elektronisk via lenkja «Søk stillinga» på www.jobbnorge.no. Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen.

Søknader på e-post vert ikkje vurderte.
Søknadsfrist: 11 april 2023.


Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stilling kan ein få ved å kontakta gruppeleiar Patrick Steinmetz, tel Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: .

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 08
  2023
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 09
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 10
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 11
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 12
  2023
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 14
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 15
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
66 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler i Lagårdsveien 80. Vi er et spennende fagmiljø med et
07.06.2023 Stavanger
Valdresbygg er på utkikk etter dyktige håndverkere. Fagbrev er ikke et krav, relevant erfaring kan kompensere for dette. Vi ser
07.06.2023 Nord-Aurdal
Til vårt verksted på Hamar, distrikt Innlandet, søker vi deg som liker å ta initiativ og som har lyst å
07.06.2023 Hamar
Til vår anleggsvirksomhet ser vi nå etter en ny Dokumentstyrer. I denne stillingen vil du få muligheten til å bidra inn
07.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
05.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Vis alle 24.254 ledige stillinger

Bli kjent med Universitetet i Bergen

Fakta om Universitetet i Bergen