<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Trainee til fagområdet video/medieproduksjon Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

 

NAV fylkeskontor Vestland søkjer trainee til fagområdet video/medieproduksjon

Ønskjer du å jobbe på eit felt som er viktig for samfunnet? Vil du hjelpe oss å nå ulike målgrupper med historieforteljing og levande bilete som verktøy? Har du lyst å til lære meir om arbeidsmarknaden og velferdsordningane våre, og formidle det til verda omkring oss? 

Då kan NAV fylkeskontor Vestland vere staden for deg. Kontoret har 45 tilsette og er bindeleddet mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og alle NAV-kontora i fylket.

 

Arbeidsoppgåvene dine

•    Vere med på å bygge opp eit system for korleis NAV Vestland skal utnytte video som verktøy i intern og ekstern kommunikasjon. Vi har nyleg vedteke ein videostrategi for å sikre at vi jobbar profesjonelt, effektivt og samordna på området. Du blir ein del av gruppa som skal setje strategien ut i livet.
•    Produsere korte videoar til bruk i informasjon, profilering, opplæring og sosiale medium. 
•    Gi råd, opplæring og brukarstøtte til kollegaer som skal filme – som regel med mobilen – og hjelpe dei å sy saman opptak til ferdige produkt.
•    Kome med idear til korleis vi kan bruke video for å kommunisere med ulike målgrupper, og gi faglege råd om når video er det rette valet – og når det ikkje er det.
•    Vere vår kontaktperson for NAV sitt webinarsenter på Leikanger og andre miljø som arbeider med video. 
•    Brukarteste og evaluere det vi produserer.
•    Halde oversikt over planlagde og produserte videoar, og motivere kollegaer i heile fylket til å bruke det som blir produsert.

Du vil jobbe tett med kollegaer som kan kommunikasjon, personvern og innhaldet som skal formidlast, men som manglar den produksjonstekniske kompetansen som du kjem med. 

Vi ønsker at du har:

•    Utdanning på minimum bachelornivå innanfor video-/medieproduksjon eller andre relevante fag.
•    Innsikt og intresse som innhaldsprodusent frå ide til ferdig produkt, med særleg vekt på det tekniske bak kamera, med redigering og anna etterarbeid. 
•    Erfaring med relevant programvare. Vi brukar mellom anna Davinci Resolve og Subtitle Edit og publisering på Stream og Vimeo.
•    Evne og interesse for å gi råd og brukarstøtte til kollegaer på ulike kunnskapsnivå.
•    Eit kreativt hovud, som samtidig jobbar planmessig og strukturert.
•    Ei god blanding av nysgjerrigheit, tolmod og pågangsmot sidan dette er eit nytt felt som du skal vere med å forme.


I tillegg er det flott om du kjenner deg att i nokre av desse punkta: 

•    Kjenner krava til universell utforming og korleis vi oppfyller dei i praksis.
•    Har erfaring med foto og/eller grafisk utforming.
•    Kan skrive nynorsk, som er hovudspråket vårt.
•    Har evne til å hive deg rundt og løyse ei oppgåve med kort frist.
•    Trivst med å ta kontakt med nye folk og bygge deg eit nettverk.

 

Vi tilbyr:

Eit godt fagleg og sosialt miljø med kontor sentralt i Bergen. Du blir del av ei avdeling som mellom anna jobbar med strategi, analyse, kommunikasjon og innovasjon. Du kjem til å samarbeide med kollegaer på alle desse felta og fleire til. Vi har opplæringsprogram for nytilsette og ei fleksibel ordning for heimekontor. Du får høve til å trene i arbeidstida.  Som trainee får du også jobbe med dei andre avdelingane på fylkeskontoret, og du får reise rundt i fylket og møte kollegaer på NAV-kontora. 

Løn som rådgivar, stillingskode 1434 lønstrinn 52 – 58. For særs kvalifiserte kan anna løn vurderast.

Registrer din søknad med vitnemål/karakterutskrift og CV innen 11.april. 

Ved spørsmål om Trainee Vest vennligst ta kontakt per epost NO.jeffersonwells.traineevest@jeffersonwells.no

Om arbeidsgiveren

Vi løfter og inspirerer!
Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

Vi skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.
Vi fungerer som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og forskning
Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

 

Hvordan gjør vi dette?
Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv. Vi synliggjør næringslivet, næringslivets viktigste saker, og våre medlemmer gjennom aktiv bruk av sosiale medier, bransjespesifikke særtrykk, kronikker og dagsaktuelle saker i media.

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringsliv i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Bergen Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø.

Les mer om Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
Traineeprogram
   
   
   
   

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Bergen Næringsråd - Trainee Vest