<  
>  
Stillingsannonse

Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter trenger ny rektor! Stange kommune

Søknadsfrist : 02.04.2023

Stillingsbeskrivelse

Har du et hjerte for barn og voksne med sammensatte behov? Er du opptatt av inkludering og evner å se potensiale hos alle mennesker uansett evner eller forutsetninger? Da er vi på jakt etter deg!

Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) er et samordnet senter. Dette innebærer at arbeids- og aktivitetstilbudet og skolen er lagt under en felles ledelse med rektor som øverste ansvarlige leder. Opplærings- og aktivitetssenteret gir mange ulike tilbud til barn, unge og voksne med behov for spesiell tilrettelegging og hjelp. Personalet, som teller 46 ansatte, er bredt sammensatt med stor formal- og realkompetanse innen spesialpedagogikk, voksenpedagogikk og målrettet miljøarbeid.


Skoletilbud: ÅOA samarbeider med barnehager og grunnskoler i Stange og har avtaler med mange ulike kommuner om sansemotoriske tilbud til barn/elever. Vi samarbeider også med Innlandet fylkeskommune om videregående skoletilbud og har en egen forsterket skoleavdeling for grunnskoleelever fra Stange med store og sammensatte lærevansker. Vi gir også tilbud om SFO (grunnskoleelever) og tilbud om tilsyn (videregående elever) etter nærmere avtale. ÅOA har også hatt kommunens logopedtjeneste, men denne vil fra 1.8.23 bli knyttet til en nyopprettet kommunal PPT.

Arbeids- og aktivitetstilbud (AA): ÅOA han ansvar for arbeids- og aktivitetstilbud til voksne utviklingshemmede som bor i Stange og samarbeider med Tilrettelagte tjenester (TT) om tilrettelegging av tilbud. Arbeids- og aktivitetstilbudet består av eget snekkerverksted, vedproduksjon, tekstilavdeling (strikkeverksted og vevstue), Butikk (ElleMelle), egen kantine og avisproduksjon "Åkersposten". Avisbasen er også et tilbud for å kunne opprettholde lese- og skriveferdigheter hos voksne som ikke lenger har voksenopplæring. ÅOA har også en egen sansemotorisk base (SMB). Dette er en base spesielt tilrettelagt for de som har de største utfordringene knyttet til fysiske - og kognitive funksjonsnedsettelser. Disse gis bl.a. tilbud i terapibassenget, Snoezelen-senteret og bruker uteområdet aktivt. 

ÅOA har et eget Snoezelen-senter. Dette er et spesialdesignet senter for å stimulere våre sanser med spesielle kombinasjoner av musikk, lyd- og lyseffekter, vibrasjoner, følbare inntrykk og lukter. ÅOA har også et eget terapibasseng og en egen gymsal med mye utstyr tilpasset vår målgruppe. 

Administrasjonen ved opplæring- og aktivitetssenteret består av rektor, avdelingsleder og to merkantile stillinger. Avdelingsleder er fagleder for arbeids- og aktivitetstilbudet (AA). Rektor har alt ansvar tilknyttet skolen, men samarbeider med en lærer i en litt utvidet rolle som spes.ped.koordinator om organisering og faglig forankring av tilbudet.

Det legges stor vekt på å organisere tilbudet på en slik måte at en utnytter det potensialet som ligger i en samordnet struktur, med hensyn til økonomi, organisering og god faglighet på tilbudene.

Tiltredelse er 01.08.2023.


Arbeidsoppgaver

 • Et overordnet personal- og lederansvar for både arbeids- og aktivitetstilbudet og skolen.
 • Lede og utvikle profesjonsfellesskapet både innen arbeids- og aktivitetstilbudet og skolen
 • Et overordnet ansvar for å sikre god økonomisk styring av hele virksomheten.
 • Oppfølging av skolens og arbeids- og aktivitetstilbudets faglige mål og arbeid, herunder sikre en bærekraftig og forsvarlig organisering av alle ÅOAs tilbud.
 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for å sikre at elever og brukere ved ÅOA får et best mulig tilbud.
 • Sikre god brukermedvirkning innenfor arbeids- og aktivitetstilbudet og at «elevens stemme» er godt synlig i all opplæring knyttet til skolen.
 • Sikre god og helhetlig koordinering av ÅOAs arbeid mot alle eksterne samarbeidspartnere, herunder stab og støttefunksjoner og kommuneledelsen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor pedagogikk/spesialpedagogikk og skoleledelse.
 • Må være genuint interessert i elev- og brukergruppen på ÅOA.
 • Må være motivert til å lede en virksomhet som både består av skole og dagtilbud (AA).
 • Erfaring fra grunnskole eller videregående skole
 • God på å se helhetlige løsninger og lyst til å lede en kompleks organisasjon.
 • Evne til å motivere, engasjere og lede medarbeidere i deres arbeid. 
 • God kunnskap om spesialpedagogikk og kjennskap til viktige målområder innen arbeidet med voksne utviklingshemmede, f.eks målrettet miljøarbeid.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter og gode IKT- kunnskaper.
 • God økonomisk og organisatorisk forståelse og erfaring.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Du er:

 • Løsningsorientert 
 • Inkluderende
 • Tilpasningsdyktig 
 • Lærevillig 
 • Nysgjerrig

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte elever, kollegaer, foresatte og skoleeiere.
 • En spennende og utfordrende jobb i et utviklingsorientert fagmiljø.
 • Handlingsrom til å utvikle og organisere en god skolehverdag og dagtilbud for elever, brukere og ansatte.
 • Mulighet til å påvirke et viktig område innenfor oppvekst
 • Ledernettverk
 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Denis Aggrey, Kommunalsjef Oppvekst , Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Søster Borghilds veg 20
2312 Ottestad

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stange kommune NY Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon47 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.03.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Stange er en kommune liggende på østsiden av Mjøsa i Hedmark. I nord grenser den mot Hamar og Løten, i øst mot Våler og Åsnes, i sør mot Nord-Odal og Eidsvoll. I Mjøsa grenser Stange mot Ringsaker, Østre Toten og Eidsvoll. Ottestad ligger helt nord i Stange kommune, og er en forstad til Hamar. Det er det største tettstedet i kommunen, og omtrent 7000 mennesker bor der enten i villabebyggelse eller på gårder. Helt nord, mot Åkersvika finner man Åkershagan, et fritidsområde der også Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter ligger. Her ligger også Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter. I 2006 åpnet en golfbane i Ottestad. Atlungstad Golf er et 18-hulls golfanlegg. I Ottestad ligger forøvrig den historiske Ringnes gård. Den har opprinnelse fra helt tilbake i vikingtiden. På Ringnes har det blitt funnet sverd og økser datert til 800-tallet, og mynter, sølv- og gullsmykker som er datert tilbake til ca. år 1000. Stange er den største jordbrukskommunen i Hedmark. Av fjorten gårder i fylket med over tusen mål jord, ligger elleve av dem i Stange. I tillegg er 60% av arealet produktiv skogmark. Norges eldste landbruksskole, Jønsberg landbruksskole, ligger her. Befolkning 18 821 (2008) Les mer om Stange kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 02.04.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 31
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 02
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Stange kommune