Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Seniorrådgiver IT-prosjekt Arkivverket Norsk helsearkiv

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Org.nr.:961181399 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Norsk helsearkiv er under etablering og regjeringen har besluttet at det nye arkivet skal etableres på Tynset. Et nytt arkivbygg vil etter planen stå ferdig i 2017. Norsk helsearkiv skal da være klart for oppstart av ordinær drift. Det er etablert en egen enhet som tar seg av planlegging, utviklingsarbeid og tilrettelegging for mottak av pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et prosjekt, og organisasjonen holder til i Riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo.

Seniorrådgiver IT-prosjekt - arkitektur og informasjonssikkerhet 

Til IT-gruppen i prosjektorganisasjonen søker vi en seniorrådgiver, som vil få en sentral rolle i arbeidet med planlegging og utvikling av mottakssystem for papirbaserte og elektroniske pasientjournaler, samt elektronisk arkiv for pasientjournaler. Oppgavene vil ha særlig fokus på virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet og langtidslagring av elektronisk materiale. Indeksering og søk i store informasjonsmengder, samt tilgjengeliggjøring og kontroll i forhold til bruk av pasientopplysninger i tråd med "Norm for informasjonssikkerhet i helsevesenet", vil også være sentrale oppgaver.

For stillingen kreves høyere utdanning fra universitet eller høyskole, samt minimum fem års arbeidserfaring fra systemutviklingsprosjekter og informasjonssikkerhet, fortrinnsvis rettet mot behandling av pasientopplysninger. Det vil bli lagt vekt på erfaring fra arbeid med sikring av data ved langtidslagring, og det er ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelser. 

Vi forutsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt selvstendighet og gjennomføringsevne. Vi forventer oss også at det utvises evne til innovasjon, engasjement og ansvarlighet både i forhold til konkrete oppgaver og i forhold til helheten i prosjektet. Fleksibilitet og åpenhet overfor kollegaer og arbeidsoppgaver i prosjektet, samt overfor eksterne samarbeidspartnere og andre interessenter, er også vår forventning.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver innenfor lønnstrinn 65 - 75 (pt. 542.900 - 655.400). For særskilt godt kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes.

Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver, hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid med sommer- og vinterarbeidstid. Ansatte i Arkivverket har medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, Statens Pensjonskasse, med mulighet for gunstig boliglån samt gode forsikringsordninger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller nedsatt funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkerne har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Søkerne vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

Nærmere opplysninger kan fås fra følgende kontaktpersoner:

Bernt Olle Dahl tlf 22022692/91898474

Jens G. Gleditsch tlf 22022696/92610622

Vennligst benytt det elektroniske søknadsskjemaet du finner sammen med kunngjøringen på vår hjemmeside www.arkivverket.no til å sende din søknad og CV.

Søknadsfrist: 15.1.2013 Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Bernt Olle Dahl, Tlf: 22022692, Mobil 918 98 474
Adresse: 0806 OSLOLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 16.593 ledige stillinger
Arkivverket er en landsdekkende etat bestående av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk
arkiv og Norsk helsearkiv. Etaten har ca. 300 medarbeidere og et årlig budsjett rundt 300 millioner kroner. Arkivverkets viktigste oppgave er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for brukere, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene samt bidra til at private arkiver blir tatt vare på. Arkivverket er en moderne kulturetat med lange tradisjoner, og med utstrakt bruk av teknologiske løsninger. Vårt verdigrunnlag er: kompetent, samarbeidsorientert, målrettet
Les mer om Arkivverket Norsk helsearkiv

Stillingsbeskrivelse

Org.nr.:961181399 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Norsk helsearkiv er under etablering og regjeringen har besluttet at det nye arkivet skal etableres på Tynset. Et nytt arkivbygg vil etter planen stå ferdig i 2017. Norsk helsearkiv skal da være klart for oppstart av ordinær drift. Det er etablert en egen enhet som tar seg av planlegging, utviklingsarbeid og tilrettelegging for mottak av pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et prosjekt, og organisasjonen holder til i Riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo.

Seniorrådgiver IT-prosjekt - arkitektur og informasjonssikkerhet 

Til IT-gruppen i prosjektorganisasjonen søker vi en seniorrådgiver, som vil få en sentral rolle i arbeidet med planlegging og utvikling av mottakssystem for papirbaserte og elektroniske pasientjournaler, samt elektronisk arkiv for pasientjournaler. Oppgavene vil ha særlig fokus på virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet og langtidslagring av elektronisk materiale. Indeksering og søk i store informasjonsmengder, samt tilgjengeliggjøring og kontroll i forhold til bruk av pasientopplysninger i tråd med "Norm for informasjonssikkerhet i helsevesenet", vil også være sentrale oppgaver.

For stillingen kreves høyere utdanning fra universitet eller høyskole, samt minimum fem års arbeidserfaring fra systemutviklingsprosjekter og informasjonssikkerhet, fortrinnsvis rettet mot behandling av pasientopplysninger. Det vil bli lagt vekt på erfaring fra arbeid med sikring av data ved langtidslagring, og det er ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelser. 

Vi forutsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt selvstendighet og gjennomføringsevne. Vi forventer oss også at det utvises evne til innovasjon, engasjement og ansvarlighet både i forhold til konkrete oppgaver og i forhold til helheten i prosjektet. Fleksibilitet og åpenhet overfor kollegaer og arbeidsoppgaver i prosjektet, samt overfor eksterne samarbeidspartnere og andre interessenter, er også vår forventning.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver innenfor lønnstrinn 65 - 75 (pt. 542.900 - 655.400). For særskilt godt kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes.

Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver, hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid med sommer- og vinterarbeidstid. Ansatte i Arkivverket har medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, Statens Pensjonskasse, med mulighet for gunstig boliglån samt gode forsikringsordninger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller nedsatt funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkerne har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Søkerne vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

Nærmere opplysninger kan fås fra følgende kontaktpersoner:

Bernt Olle Dahl tlf 22022692/91898474

Jens G. Gleditsch tlf 22022696/92610622

Vennligst benytt det elektroniske søknadsskjemaet du finner sammen med kunngjøringen på vår hjemmeside www.arkivverket.no til å sende din søknad og CV.

Søknadsfrist: 15.1.2013 Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Bernt Olle Dahl, Tlf: 22022692, Mobil 918 98 474
Adresse: 0806 OSLORelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Arkivverket Norsk helsearkiv