<  
>  
Stillingsannonse

Stabsbefal - HR rådgiver  Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Søknadsfrist : 11.04.2023

Stillingsbeskrivelse

Har du mot til å utfordre og bidra til forandring? Ved Arbeidsgiverseksjonen i Fagavdeling HR på Hamar har vi nå ledig en fast stilling som stabsbefal på gradsnivå OR 8 (kommandérsersjant/orlogsmester). I denne jobben vil du bidra til at forsvarets militære regelverk  prosedyrer fungerer til det beste for våre kunder. Våre kunder er alle ansatte i Forsvaret. 

Vi søker deg som er opptatt av gode tekniske løsninger, samtidig som du har et fokus på sluttbrukers reise og opplevelse av forvaltningen. Du vil bli gitt høy grad av tillitt og må være selvstendig, samtidig som du ikke er redd for å sparre med andre eller dele dine erfaringer, slik at miljøet sammen kan skape tjenester som overgår hva våre kunder forventer av oss. Du håndterer en hektisk hverdag, er innovativ, engasjert og opptatt av å yte god service.

Som stabsbefal hos hos oss får du en spennende arbeidsplass i et arbeidsmiljø som er preget av høy faglig kompetanse, stor vilje til å levere gode HR-tjenester og som samtidig er fokusert på å utvikle og forbedre prosesser innen HR og lønn.

Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) er Forsvarets HR-senter og har et overordnet ansvar for HR-faget (fagområdet personell og kompetanse) i Forsvaret. Det innebærer å forvalte vernepliktig personell og ha administrativt og forvaltningsmessig ansvar for personell som er ansatt i Forsvaret. Ledelse og stab er lokalisert på Hamar, men har fagmiljøer og ansatte på andre lokasjoner over hele landet. 


Arbeidsoppgaver

Stillingen som militær fagspesialist skal;

 • Ha et ansvarsområde primært rettet mot arbeidsvilkår, herunder militære regelverk og påse at avtaler og prosedyrer til enhver tid er oppdaterte, brukervennlige og tilgjengelige. 
 • Initiere og gjennomføre utvikling av avtaler og bestemmelser innen arbeidsvilkår, herunder særavtaler i Forsvaret
 • Bidra med kompetanseheving internt i egen avdeling og til samarbeidspartnere for øvrig innenfor ansvarsområde
 • Bidra med å gjøre HR - forvaltningen ensartet og i tråd med gjeldende avtaler, regulativer, direktiver og bestemmelser, herunder gi innspill og råd ift endring av regel- og avtaleverk.
 • Som en del av HR kompetansesenter levere HR-tjenester i form av saksbehandling, støtte og rådgivning til Forsvarets ansatte på alle nivå
 • Inngå i avdelingens operative styrkestruktur, samt bidra til å utvikle denne

Kvalifikasjoner

MÅ-KRAV:

 • Grunnleggende befalsutdanning - befalsskole
 • Minimum 2 års arbeidserfaring fra Forsvaret
 • Minimum 2 års arbeidserfaring innen stillingens arbeidsoppgaver med fokus på hovedavtale, hovedtariffavtale og arbeidsrett
 • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
 • Norsk statsborgerskap

For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent sikkerhetsklarering, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet  og godkjent fysisk test, For denne stillingen kreves sikkerhetsklarering for Hemmelig. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder.

ØNSKELIGE KRAV:

 • Bachelorgrad innen relevant fagområde (f.eks HR, organisasjon og ledelse osv)
 • God regelverksforståelse
 • God digital kompetanse
 • Drøftings- og forhandlingserfaring fortrinnsvis fra statlig sektor

Personlige egenskaper

Arbeidsoppgavene i stillingen krever at du;

 • er positiv og serviceinnstilt
 • er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • kan jobbe strukturert og nøyaktig
 • har god vurderingsevne
 • naturlig deler kunnskap med dem rundt deg
 • jobber godt selvstendig og sammen med andre

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen avlønnes som kommandérsersjant/orlogsmester etter Statens lønnsregulativ , lønnstrinn 65-72 (kr 605 400 til kr 689 100 brutto pr år), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, kompetansevurderingen må tilfredsstille et OR 8-nivåfra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Kontaktinformasjon

Walle, Leif Harald, Seksjonssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Storhamargata 100
2315 Hamar

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Forsvaret Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon98 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.04.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Les mer om Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 11.04.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
7 ledige stillinger

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Forsvarets personell- og vernepliktssenter