<  
>  
Stillingsannonse

Kvalitetsrådgiver Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet

Søknadsfrist : 11.04.2023

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en engasjert medarbeider til gruppen med kvalitetsrådgivere i Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi. Avdelingen består av fem seksjoner (Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset), og det må påregnes en del reisevirksomhet med fysisk tilstedeværelse på seksjonene. Det er per nå  2 stillinger som kvalitetsrådgivere organisert i stab til avdelingssjef. 

Avdelingen ligger under Divisjon medisinsk service hvor kvalitetsrådgiverne i de tre laboratorieavdelingene danner et nettverk som  sammen jobber mot et mål om akkreditering (NS_EN ISO 15189) innen utgangen av 2023. 


Arbeidsoppgaver

Kvalitetsrådgiver har ansvar for å registrere kvalitetsutviklingsbehov i avdelingen. En skal i samarbeid med avdelingssjef lede kvalitetsarbeidet i avdelingen med kontinuerlig utvikling av et effektivt og helhetlig kvalitetssystem som et overordnet mål. Konkrete oppgaver er knyttet til fasilitering av prosedyrehåndtering, validering og verifisering,  avviksbehandling, virksomhetsplaner, ledelsens gjennomgåelse og risikovurderinger i Kvalitetsportalen. Interne revisjoner gjennomføres etter plan vedtatt i divisjonens ledergruppe. Avdelingens kvalitets- og pasientsikkerhetsråd avholdes månedlig. Kvalitetsrådgiver forventes å være orientert om de formelle krav som lover og forskrifter setter for virksomheten ved offentlige laboratorier, og sammen med kvalitetsleder og avdelingssjef påse at virksomheten drives i samsvar med disse.

Kvalifikasjoner

  • Søker skal være autorisert bioingeniør
  • Det er en fordel med formell kompetanse innen risikovurdering, metodevalidering og statistikk
  • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med akkreditert kvalitetssystem 
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig, løsningsorientert kvalitetsrådgiver, med god evne til å kommunisere på alle nivå. God ansvars- og rolleforståelse er vesentlig. Endringsevne vil også bli vektlagt. Generelt skal kvalitetsrådgiver bidra til godt samarbeid og arbeidsmiljø i hele avdelingen.

Vi tilbyr

Kvalitetsrådgiver vil arbeide i et kvalitetsteam hvor opplæring og felles utvikling vil være sentralt. Utviklingen for kvalitetsområdet ses i sammenheng med utviklingen i avdelingen som helhet. 

Fast kontorsted på Hamar. Det kan avtales hjemmekontor med leder, men i hovedsak er det ønskelig med fysisk tilstedeværelse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Kontaktinformasjon

Lene Jeanette Grøholt Bjøntegaard, Kst. Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Randi Myrvold, Kst Kvalitetsleder Divisjon MeS, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Skolegata 32 2318 Hamar

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.04.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.

Les mer om Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 11.04.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet