<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar - Biblioteket, eining for informasjonsressursar Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig ei fast 100% stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar

Stillinga er knytt til biblioteket si eining for informasjonsressursar og rapporterer direkte til leiar for eininga. Arbeidsstad er campus Sogndal, med hovudansvar for innkjøp og vedlikehald av samlingane i campusbiblioteket. Stillinga vil også ha medansvar for samkøyring og utvikling av bibliotektenester på tvers av HVL sine fem campus. I tillegg inngår stillinga i biblioteket si førstelinjeteneste med skrankevakter og fysisk og digital rettleiing av studentar og tilsette. Stillinga vil også inngå i ulike team på tvers av campus med stor grad av digital samhandling.


Ansvars- og arbeidsoppgåver:
 • Samlingsutvikling av trykte og elektroniske ressursar

 • Forbetring og vidareutvikling av rutinar og tenester knytt til samlingsutvikling

 • Arbeid med akkvisisjon i biblioteksystemet og tilhøyrande system. Biblioteket nyttar i dag biblioteksystemet Alma.

 • Katalogisering og klassifikasjon

 • Innkjøp til biblioteket sine samlingar

 • Kontakt med fagmiljøa i HVL rundt innkjøp av biblioteket sine ressursar

 • Marknadsføring og formidling av biblioteket sine ressursar mot studentar og fagmiljø

 • Internopplæring, utviklings- og koordineringsoppgåver på tvers av campus

 • Førstelinjetenester, fysiske og digitale

 • Rettleiing i informasjonssøk og kjeldebruk

 • Statistikk- og analyseoppgåver knytt til ansvarsområdet

 • Anna fagleg arbeid i eininga

 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga ved behov


Kvalifikasjonskrav:
 • Minimum bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitskap, eller tilsvarande bibliotekfagleg utdanning
 • Erfaring med undervisning og rettleiing frå fag- og forskingsbibliotek vert vektlagt
 • God kjennskap til katalogisering, metadataproduksjon og prinsipp for kunnskapsorganisering
 • God digital kompetanse og erfaring med relevante digitale system
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant arbeidserfaring og personleg eignaheit vert vektlagt

For tilsetting som universitetsbibliotekar vert det krevd utdanning på masternivå.

Personlege eigenskapar:

 • Systematisk og nøyaktig, med interesse for kunnskapsorganisering, metadata og system
 • Evne til å sjå smarte løysingar og tenkje utvikling
 • Kunne jobbe sjølvstendig, effektivt og resultatorientering
 • Gode samarbeidsevne, serviceinnstilt, initiativrik og fleksibel
Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1515 - Spesialbibliotekar eller i stillingskode 1199 - Universitetsbibliotekar.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.


Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stilling” på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsetjingar. Dersom vedlegga overskrid 50 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenkje.

Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.


Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV. 

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet er:

Avdelingsleiar Turid Bogetvedt Hitland
E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon
Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Einingsleiar Ragnhild VingsandE-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Inkludere, utfordre og samhandle

Om arbeidsgiveren

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 09
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 11
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 13
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
13 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris er Norges største private helseforetak med sykehus og medisinske sentre fra Agder i sør til Tromsø i nord. Nå
09.06.2023 Tromsø
Vi er på jakt etter erfarne utviklere med lidenskap for programvareutvikling. Du må like å løse utfordringer og utvikle i
08.06.2023 Trondheim
Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler i Lagårdsveien 80. Vi er et spennende fagmiljø med et
07.06.2023 Stavanger
Valdresbygg er på utkikk etter dyktige håndverkere. Fagbrev er ikke et krav, relevant erfaring kan kompensere for dette. Vi ser
07.06.2023 Nord-Aurdal
Til vårt verksted på Hamar, distrikt Innlandet, søker vi deg som liker å ta initiativ og som har lyst å
07.06.2023 Hamar
Til vår anleggsvirksomhet ser vi nå etter en ny Dokumentstyrer. I denne stillingen vil du få muligheten til å bidra inn
07.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
05.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vis alle 26.925 ledige stillinger

Bli kjent med Høgskulen på Vestlandet

Fakta om Høgskulen på Vestlandet