<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bragernes skole søker pedagogisk medarbeidere Bragernes skole, Drammen kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Drammensskolen har et brennende hjerte for elevene. I Drammensskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Bragernes skole har behov for tre ansvarsbevisste og motiverte pedagogisk medarbeidere som ønsker å jobbe for å gi barn en god hverdag på skole og SFO. Er dette deg?


Bragernes skole ligger med flotte omgivelser like over Drammen sentrum, med skogen og sjøen i umiddelbar nærhet. Skolen har 300 elever og 40 ansatte. Det er rundt 120 elever som benytter seg av SFO, og vi er opptatt av å lage gode rammer for utvikling og læring.  På Bragernes skole jobber vi i team for å gi elevene best mulig forutsetning for å utvikle seg, både på skolen og SFO.


Vi søker etter tre pedagogiske medarbeidere som er samarbeidsorienterte og har kompetanse i å lage gode rammer for både barnegrupper og enkeltbarnet. Formell kompetanse er ønskelig, og dersom du har erfaring med å jobbe med barn med spesielle behov er det veldig aktuelt.

Til en av stillingene søker vi også en fagansvarlig som er klar for å ta på seg et større ansvar for SFO. Fagansvarlig vil ha ansvar for å lage periodeplaner ut ifra Rammeplan for SFO og skolens årshjul. Til denne funksjonen ligger det også noen andre administrative oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for elevenes faglige og sosiale utvikling gjennom fellesskap, lek og læring, både på skole og SFO.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i SFO.
 • Være en aktiv deltager i utviklingen av profesjonsfellesskapet.
 • Samarbeide med hjemmet og kollegaer til barnets beste.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at du har Barne- og ungdomsarbeiderutdanning eller annen relevant utdanning.
 • Vi søker spesielt etter noen med erfaring med barnegrupper, og gjerne barn med spesielle behov.
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.
 • Det er krav om norskspråklige ferdigheter tilsvarende A2 skriftlig og B1 muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har et positivt menneskesyn.
 • Du er en varm, tydelig og trygg voksen som er god til å bygge relasjoner.
 • Du evner å se den enkelte eleven, og å tenke helhetlig rundt barn og unges oppvekstmiljø.
 • Du er en god samarbeidspartner, og liker å ta initiativ og ansvar.
 • Du har godt humør og trives i et travelt miljø.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • En skole hvor trivsel, læring og samhold står i fokus.
 • Lønn: Sentrale lønns- og stillingsregulativ
 • Tiltredelse fra 1. august 2023
For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stillingen, og skal ikke legges ved søknaden.

Pedagogisk medarbeidere i Drammensskolen ansettes i Drammen kommune med tjenestested på den enkelte skole. I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen

Kontaktinformasjon

Ellen Schau, Rektor/virksomhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Lammers gate 40
3014 Drammen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Drammen kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon20 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2023 Søknadsfrist: 29.03.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har fra 2020 vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Les mer om Bragernes skole, Drammen kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Bragernes skole, Drammen kommune

Fakta om Bragernes skole, Drammen kommune