<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du være med å bidra til bedre folkehelse i verden?  Norad

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Norad søker seniorrådgivere til seksjon for global helse 

Seksjon for global helse arbeider med å gjennomføre regjeringens prioriteringer i global helse. Seksjonen har hovedansvar for forvaltning av norske bistandsmidler til helse, herunder støtte til bl.a. WHO, Gavi, CEPI, Det Globale Fondet og GFF.  Seksjonen skal også operasjonalisere og implementere regjeringens innsats på universell tilgang til helsetjenester, klimarobust helsesystemstyrking, global helsesikkerhet, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Resultatstyring og – rapportering er en integrert del av vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig vurdering og oppfølging av utviklingsprogrammer, herunder saksbehandling og forvaltning av tilskuddsmidler
 • Faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner
 • Faglig og analytisk arbeid av relevans for regjeringens globale helseinnsats
 • Kommunikasjonsrettede oppgaver slik som rapporter og resultatformidling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan pålegges

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Utviklingsfaglig kompetanse og erfaring innen prioriterte områder i global helse og utviklingssamarbeid
 • Erfaring fra internasjonale organisasjoner og prosesser innen global helse, særlig i utviklingsland, vil bli tillagt vekt
 • Utviklingsfaglig kompetanse særlig knyttet til legemidler og helsetjenester i lav- og mellominntektsland, folkehelse, helsesikkerhet og beredskap
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis tilskuddsforvaltning og porteføljestyring, er ønskelig
 • Meget gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du evner å arbeide analytisk, systematisk og strukturert
 • Du trives med og tar initiativ til samarbeid, men arbeider også effektivt alene
 • Du kan formidle fagspesifikk tematikk tydelig i nasjonale og internasjonale miljøer, og bidrar til læring og utvikling
 • Du trives med å bygge relasjoner og representere norske myndigheter på en god måte
 • Du har stor arbeidskapasitet og er effektiv og fleksibel, med betydelig gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Mulighet til å arbeide med en av hovedsatsningene innen utviklingssamarbeidet
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning
 • Meget godt og flerfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et stimulerende og inkluderende miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjon
 • En moderne og flott kantine, et velutstyrt treningsrom og et rikholdig fagbibliotek

Tilsettingene er faste, og  lønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn  60 - 80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene. 

Kontaktinformasjon

Lisa Knudsen Sivertsen, Avdelingsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon
Paul Fife, Fung. underdirektør , Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kjell Arne Klingen, Seniorrådgiver HR, Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Norad Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon02 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 26.03.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vår oppgave er å bidra til resultater i kampen mot fattigdom. Dette gjør vi gjennom utviklingsfaglig rådgivning, kvalitetssikring og kontroll, tilskuddsforvaltning, samt evaluering og formidling av effekter.

Vi er 230 engasjerte medarbeidere som arbeider med et bredt spekter av utfordringer knyttet til fattigdomsbekjempelse. Norads ansatte inkluderer økonomer, jurister, samfunnsvitere, pedagoger, ingeniører og andre faggrupper.

Les mer om Norad

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Norad