<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Strategisk rådgjevar Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye allroundar i utviklinga av Bykle?

Vi treng deg som kan  ta initiativ, førebu og operasjonalisere prosjekt og saker for kommunedirektøren. Du har brei tverrfagleg tilnærming og evne til å skape eigarskap og entusiasme rundt endring og nyskaping. Du vil få ansvar for å fylgje opp saker med strategisk tyding og viktigheit.
Du vil få ei rolle som pådrivar og koordinator og slik legge til rette for samskaping med ulike forvaltingsnivå/organ, næringsliv, akademia mv. Stillinga er lagt til kommunedirektøren sin stab.

Arbeidsoppgåver

 • Strategisk og operativt arbeid
 • Vere oppdatert på potensielle utviklingssaker, nasjonale satsingar o.s.b.
 • Førebu høyringsuttalar
 • Saksutgreiing/-førebuing – overordna saker og initiativ
 • Innhente informasjon og førebu bodskap
 • Utarbeide strategiar for videre utvikling i medhald av kommuneplan og politiske tingingar
 • Arbeide aktivt med definerte utviklingssaker
 • Etablering og finansiering av prosjekt og satsingar
 • Syte for gode møteplassar og alliansar med dei rette aktørane
 • Bistå leiinga i å fronte viktige saker for kommune
 • Bistå leiinga i eigarstyring av kommune og interkommunale verksemder
 •  Utvikle og følgje opp Samarbeidsavtale med Agder fylkeskommune mv.
 • Pådrivar utviklingsarbeid – søke partnarskap og deltaking i nasjonale / internasjonale prosjekt
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga.

Kvalifikasjonar

 • høgskule-/universitetsutdanning
 • god kunnskap om kommunale /fylkeskommunale/nasjonale avgjerdsprosessar
 • god kunnskap om premissleverandørar og beslutningstakarar
 • svært gode kommunikasjonsevner, skriftleg og muntleg norsk/engelsk
 • røynsle frå påverknadsarbeid og eit solid nettverk er ein fordel
 • røynsle som prosjektleiar  eller annan leiarerfaringnskeleg med relevant erfaring med minimum tre års relevant arbeidserfaring

Personlege eigenskapar

 • Stor kapasitet til å sette deg inn i nye saksfelt og fagområde'
 •  strategisk blikk
 •  offensiv
 •  sjølvstendig
 •  god gjennomføringsevne
 •  initiativrik
 •  relasjonsbyggar
 •  fleksibel
 •  rolleforståing - integritet

Det bli lagt særleg vekt på at den som blir tilsett er personleg eigna.

Vi tilbyr

 • Utfordrande arbeidsoppgåver innanfor eit spanande fagområde
 • Fleirfagleg arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn etter avtale
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement 
 • Bedriftsleilighet i kanalbyen, Kristiansand
 • Barnehage - og SFO plass frå dag ein i kommunen

Den som blir tilsett må rekne med noko reise i teneste og må disponere eigen bil. Godtgjering i.h.t.staten sine satsar.

Oppdatert CV, vitnemål og attestar skal lastas opp i Webcruiter. Aktuelle kandidatar vert invitert til intervju.Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Det vert trekt 2% pensjonsinnskot.
Bykle kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss.
Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkjarliste. Du kan be om å bli unnateke offentlegheit, men då må du grunngje dette skriftleg, jf. offentleglova §25. Kan ikkje kommunen imøtekome dette, vil du bli varsla før offentleggjering.

Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar!

Kontaktinformasjon

Karina Sloth , Kommunedirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sarvsvegen 14
4754 Bykle

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Bykle kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon04 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 26.03.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Bykle kommune har om lag 970 innbyggjarar og ligg øvst i Setesdal. Det er 18 mil til Kristiansand, 18 mil til Stavanger (sommar) og 30 mil til Oslo og Bergen. Kommunesenteret er Bykle, medan Hovden er eit godt utbygd turistsenter. Barnehagen, skulen og SFO er godt utbygd. Vi har og vidaregåande skule. Fritidstilboda er mange og varierte både sommar og vinter, med mellom anna godt utbygde anlegg vintersportsenteret Hovden.

Les mer om Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab

Fakta om Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab