<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sommerjobb Bærekraftig utvikling, Agder fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter åtte studenter som har lyst på sommerjobb i området Regionplan 2030. Kandidatene vi ser etter har enten startet på, eller nylig fullført, sitt masterløp.  Periode: Seks uker innenfor uke 26-32. Ferie uten lønn i uke 29. 

Klimapartnere Agder (2 personer) 

 • Digital innholdsproduksjon til Klimapartnere Agders nettside og sosiale medier. 
 • Dra på fysiske partnerbesøk med formål om å kartlegge deres grønne løsninger og legge dem inn i ‘den grønne løsningsbanken.
 • Utvikle leservennlige kunnskapsnotater for klimapartnere i Agder innenfor ulike temaer som klimarisiko, overgangsrisiko, sirkulærøkonomi og taksonomi.


Økt marint vern i Raet nasjonalpark (2 personer):  

 • Dra på besøk til nasjonalparkkommunene for å møte brukergrupper og lære dem opp i kartverktøyet SeaSketch. 
 • Administrative oppgaver knyttet til prosjektet. 
 • Dokumentere prosessene og lage digitalt innhold til prosjektsiden, nyhetsartikler og sosiale medier. 

Vilt- og fiskeforvaltning (2 personer)

 • El-fisking for kartlegging av arter i elver/bekker i Agder. 
 • Digitalisere data fra viltkartleggingen i alle kommunene fra forrige århundre, og sammenstille denne mot en landskaps økologisk analyse (GIS-kompetanse er nødvendig). 
 • Gjennomføre spørreundersøkelse knyttet til prosjektet Hjortebeiteskader i Agder. 

#vårtagder (2 personer)

 • Formidle historier fra ulike prosjekter og satsinger som er med på å løfte Agder til å bli et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 
 • Besøke kommuner og øvrige samarbeidsparter for å gjennomføre intervjuer, ta bilder og lage korte filmsnutter.  
 • Digital innholdsproduksjon til sosiale medier og nettsider, utarbeide presentasjoner og lage nyhetssaker.  
 • Kartlegge hvordan de ulike fylkeskommunene har utarbeidet planer for kvalifisering av innvandrere etter regionreformen 1.1.2020. 
 • Transkribere intervjuer fra arbeidet i Ung Support.  

Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Målsettingene er basert på FNs 17 bærekraftsmål og innebærer at vi må ha en helhetlig tilnærming til miljømessige, sosiale og økonomiske forhold.    

Mindre endringer i oppgavene kan forekomme. Søkere bes oppgi i søknadsbrev hvilke(n) stillinger som er av interesse. 

Arbeidssted er Kristiansand, men reisevirksomhet i Agder må påregnes. For alle stillinger gjelder en kombinasjon av skrivebordsarbeid og reising rundt i Agder for å blant annet dokumentere fylkeskommunens og samarbeidspartneres arbeid.  

Arbeidsoppgaver

Se avsnittet over

Kvalifikasjoner

 • Masterstudent (eller nylig sluttført master) innen relevant studie på høyskole/universitet  
 • God kjennskap til Agder 
 • God digital kompetanse, inkludert kommunikasjon på sosiale medier  
 • Samfunnsengasjement 
 • B-sertifikat 

Relevant fagbakgrunn:  

 • Klimapartnere Agder og #vårtagder: samfunnsvitenskap, innovasjon, kommunikasjon, klima e.l.  
 • Økt marint vern i Raet nasjonalpark: kystsoneøkologi, marinbiologi e.l. Studenter med interesse for hav, medvirkningsprosesser eller GIS/kartverktøy kan også være relevante. 
 • Vilt- og fiskeforvaltning: naturforvaltning, biologi, økologi eller lignende, der GIS-kurs inngår.    

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Samfunnsengasjement   
 • God skriftlig fremstillingsevne   
 • Initiativrik og løsningsorientert 
 • Strukturert og selvstendig   
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for relevant praksis  
 • Arbeidsoppgaver som gir et godt innblikk i fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle og forvaltningsansvar 
 • Skriftlig jobbattest fra Agder fylkeskommune  
 • Lønn etter avtale 

Kontaktinformasjon

Christina Milsom, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Tordenskjolds gate 65
4614 Kristiansand

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Agder fylkeskommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Stillingsprosent: 100% Sommerjobb Startdato: 26.06.2023 Sluttdato: 11.08.2023 Søknadsfrist: 26.03.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Agder fylkeskommune har over 3 000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.

Agder fylkeskommune er opptatt av et inkluderende arbeidsliv og av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Agder fylkeskommune praktiserer meroffentlighet, jf. offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. offentleglova § 25. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jamfør offentleglova § 25.

Les mer om Bærekraftig utvikling, Agder fylkeskommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Bærekraftig utvikling, Agder fylkeskommune

Fakta om Bærekraftig utvikling, Agder fylkeskommune