<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førstekonsulent (Studie) ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Førstekonsulent

Vi ønsker deg velkomen som søkjar til vikariat (2 stillingar) som førstekonsulent (100 %) med oppstart i mai/juni 2023 og til vår 2024. Stillingane inngår i felles studieadministrasjon ved Klinisk institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2 (K2). I studieadministrasjonen vil du bli med i eit team på åtte som arbeider for å leggje til rette for god undervisning for medisin-, ernæring- og farmasistudentar, samt studentar som tek vidareutdanningskurs. Du vil jobbe i tett samarbeid med undervisarar, studentar, og ikkje minst Haukeland Universitetssjukehus og undervisninga som vert gitt der. Til saman har K1 og K2 omlag 600 tilsette og har som oppgåve å drive medisinsk forsking, rettleiing og undervisning på høgt internasjonalt nivå. Begge institutta husar sterke forskingsgrupper, og har ei sentral rolle i utdanning av leger, ernæringsfysiologar og farmasøytar.


Arbeidsoppgåver:
 • Studieadministrasjon av emnar
 • Timeplanlegging og praksisutplassering
 • Eksamensarbeid, mellom anna knytt til OSKE-eksamen 
 • Saksbehandlingsoppgåver, til dømes emne- og studieplanarbeid
 • Evalueringsarbeid
 • Delta i studieadministrative nettverk med fakultetsadministrasjonen og dei andre institutta

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Søkjar må ha bachelorgrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Erfaring frå universitets- og høgskulesektoren
 • Røynsle frå relevant studieadministrativt arbeid er eit føremond
 • Røynsle med dei fellessystema som UiB nyttar til studieadministrasjon (FS, Mitt UiB, TP, Inspera, ePhorte og andre

Vi søkjer ein person som

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Er engasjert, fleksibel og imøtekommende
 • Er systematisk, nøyaktig og strukturert
 • Har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Er god på problemløysing

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.


Vi kan tilbyr:
 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn som førstekonsulent (kode 1408) er for tida kr 478 300 – 509 500 (lønssteg 51 - 55). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i
 • Gode

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:  studiekoordinator for studieadministrasjonen ved K1 og K2, Øyvind Byrkjedal-Bendiksen: telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 08
  2023
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 09
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 10
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 11
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 12
  2023
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 14
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 15
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jurist
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
66 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler i Lagårdsveien 80. Vi er et spennende fagmiljø med et
07.06.2023 Stavanger
Valdresbygg er på utkikk etter dyktige håndverkere. Fagbrev er ikke et krav, relevant erfaring kan kompensere for dette. Vi ser
07.06.2023 Nord-Aurdal
Til vårt verksted på Hamar, distrikt Innlandet, søker vi deg som liker å ta initiativ og som har lyst å
07.06.2023 Hamar
Til vår anleggsvirksomhet ser vi nå etter en ny Dokumentstyrer. I denne stillingen vil du få muligheten til å bidra inn
07.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
05.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Vis alle 24.254 ledige stillinger

Bli kjent med Universitetet i Bergen

Fakta om Universitetet i Bergen