<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsesekretær Kirurgisk kontortjeneste Ålesund, Helse Møre og Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi treng ein engasjert og fleksibel helsesekretær som kan bistå der det trengs i korte eller lengre periodar. Vikariatet er ledig frå snarast - og i 1 år framover.
Ein må påregne fleire forskjellige oppgåver - jobbe som  postsekretær, venteliste-administrering ,  lukearbeid , svare på telefonar og andre forefallande arbeidsoppgåver.

Vi ber om at attestar, vitnemål, fagbrev vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV.


Arbeidsoppgåver

 • Bemanning av skranker 
 • Ventelisteadministrering
 • Postsekretær-oppgåver
 • Besvare telefonar
 • Andre forfallande arbeidsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Helsesekretær
 • Datakyndig
 • Snakke og forstå norsk - skriftleg og munnleg
 • Erfaring med Doculive og klinisk arbeidsflate
 • Gode evner innan planlegging og strukturering
 • Personlege eigenskapar vektleggast

Personlege eigenskapar

 • Trivast med ein hektisk arbeidskvardag og IT- som arbeidsverktøy.
 • Stabil
 • Fleksibel
 • Strukturert og nøyaktig
 • Sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Positive haldningar
 • Engasjement og arbeidsglede
 • Medverke til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Maria Lovis Aarseth, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Åsehaugen 5
6017 Ålesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon36 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 31.03.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere ‘’På lag med deg for helsa di‘’. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Les mer om Kirurgisk kontortjeneste Ålesund, Helse Møre og Romsdal

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Butikkmedarbeider
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
05.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.282 ledige stillinger

Bli kjent med Kirurgisk kontortjeneste Ålesund, Helse Møre og Romsdal

Fakta om Kirurgisk kontortjeneste Ålesund, Helse Møre og Romsdal