<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ønsker du å returnere til Forsvaret som Sjøforsvarets senior flytryggingsrådgiver? Sjøforsvaret, Forsvaret

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Sjøforsvaret søker deg som tidligere har arbeidet i Forsvaret og ønsker å returnere for å lede flytryggingsarbeidet i Sjøforsvaret. Ansvaret gjelder for flytryggingsforhold relatert til Sjøforsvarets avdelinger, fartøy og helikopterbasen på Haakonsvern. Senior flytryggingsrådgiver skal i tillegg være faglig leder for Sjøforsvarets flytryggingsrådgivere på våre fartøy.

Stillingen hører innunder Avdeling for sikkerhet og kvalitet (ASK) og ledes av sikkerhetsinspektøren i Sjøforsvaret. Avdelingen har som hovedoppgave å etablere og vedlikeholde sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret. Målet er at ASK gjennom ulike tiltak, verktøy og metodikker skal ivareta og forbedre sikkerheten til mennesker, miljø og materiell.


Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og gjennomføre flytryggingsundervisning i Sjøforsvaret.
 • Støtte overordnet planlegging av flyoperasjoner som rådgiver for Nasjonalt Sjøoperasjonssenter (NSS).
 • Gjennomføre regelmessige besøk på fartøy med embarkerte helikoptre og delta på enkelte flyoppdrag.
 • Utarbeide og sammenfatte innspill til Sjøforsvarets halvårlige rapport for flytrygging.
 • Støtte Luftforsvaret i arbeidet med å saksbehandle flyoperative hendelser relatert til Sjøforsvarets operasjoner.
 • Ved behov bidra til generelt stabsarbeid i ASK for å ivaretar oppgaver gitt i instruks til Sikkerhetsinspektør

Kvalifikasjoner

Du må:

 • ha grunnleggende offisersutdanning (krigsskole eller tilsvarende)
 • ha operativ tjeneste fra luftforsvaret
 • kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET (for mer informasjon om sikkerhetsklarering; se veiledning på hjemmesidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet)
 • tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt fysiske krav med karakter 4 på utholdenhet og styrke
 • kommuniserer godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 

Du bør:

 • ha erfaring som pilot/navigatør på helikopter
 • ha gjennomgått teknisk kurs for maritime helikoptre (flygerkurs)

Personlige egenskaper

 • Du har gjennomføringsevne samt evne til å bygge relasjoner.
 • Ha evne til å koordinere informasjon mellom aktører.
 • Ha evne til å lytte og bidra i konstruktiv dialog.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø. Fleksibel arbeidstid. 
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når arbeidet tillater det. På Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom.
 • Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Du vil bli styrkedisponert i Sjøforsvaret som innebærer en plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.
 • Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein pt. Lønnstrinn 63-74 som pt. er kr. 584 700 - 714 000 brutto i året. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Jakob-Andre Kjelby, Orlogskaptein/ Nestleder ASK, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted


 Bergen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Forsvaret Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon33 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 11.04.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvareter du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag ¿ både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Legg ved attester og vitnemål.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Les mer om Sjøforsvaret, Forsvaret

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Sjøforsvaret, Forsvaret

Fakta om Sjøforsvaret, Forsvaret