<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

De som passer på landet vårt, trenger også å bli tatt vare på.   Lege i allmennspesialisering (ALIS)- Sjøforsvarets sanitet, Forsvaret

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å ivareta og være ansvarlig for medisinsk behandling om bord i Sjølforsvarets logistikkfartøy KNM Maud? Hvis du i tillegg ønsker å spesialisere deg som allmennlege ved å arbeide 50 % av tiden som fastlege i Askøy kommune, søker Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) nettopp deg! 

SANSJØ ivaretar medisinsk- og veterinærmedisinsk fagansvar i Sjøforsvaret, og har en historie som strekker seg tilbake til år 1493. SANSJØs hovedmålsetting er å bevare styrkens helse gjennom forebyggende og behandlende tiltak, med målsetting å sikre operativ evne. I dette inngår blant annet forebyggende medisin, seleksjon, operativ sanitetsplanlegging, medisinsk informasjons-innhenting, medisinsk evakuering, diagnostikk og behandling på ulike nivåer. For å oppnå målsettingen er Sjøforsvaret avhengig av motiverte og dyktige medarbeidere. Tar du utfordringen Og blir vår nye kollega? Tidligere oppstart kan skje etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

Som vår lege om bord på KNM Maud vil du blant annet ha ansvar for å utarbeide medisinske prosedyrer, retningslinjer for personellet i samarbeid med leder Sanitet KNM Maud og sjef SANSJØ.

KNM Maud har to besetninger, du inngår i fast turnus i det ene skiftet. Dersom du seiler en periode opparbeide du deg tilsvarende tid til avspasering, som tas ut hvis fartaøyet ligger til kai eller ved neste puljerotasjon.

Som fastlege i Askøy kommune vil du tildeles en fastlegehjemmel ved Florvåg legesenter. Legesenteret er et godt utstyrt 5 legekontor med ungt miljø og stabilt personell. Kommunen har god etablert ALIS ordning for utdanning som spesialist i allmennmedisin. Fastlegepraksisen deler du med din militære legekollega, som også deler stillingen om bord på KNM Maud med deg. Til sammen vil dere fylle et årsverk på legekontor og et årsverk om bord på fartøyet KNM Maud.


Klinisk virksomhet, herunder:

 • Seile som skipslege KNM Maud.
 • Væremilitær medisinsk rådgiver for skipssjef.
 • Utføre klinisk og medisinsk sakkyndig arbeid.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning i sanitet.
 • Inngå i Sjøforsvarets Sanitets operative personellstruktur og således kunne disponeres ved andre avdelinger/fartøy ved behov.

Ansvar og administrative oppgaver:

 • Ansvarlig for medisinsk behandling på KNM Maud.
 • Undervisning i helsefaglige emner.
 • Faglig oppdatering.
 • Utarbeide medisinske prosedyrer, retningslinjer etc. for personell om bord i samarbeid med leder KNM Maud Sanitet og sjef SANSJØ.
 • Støtte operative avdelinger i inn- og/eller utland etter Forsvarets behov.

Kvalifikasjoner

 • Inneha norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Inneha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Inneha grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal (VA). Mangler du GBU eller offiserkurs kan du søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal ved første anledning etter tilsetting.
 • Du må bestå og oppfylle fysiske- og medisinske krav, da det kan bli aktuelt med beordring til operasjoner i utlandet.
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, og være skikket forstab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og bestå fysisk test (utholdenhet 4 og styrke 4). Se ellers www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m.
 • Du må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Du må være norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret.

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonen dine. Merk vedleggene dine med relevant tekst som f. eks. vitnemål, attester og sertifikater.

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du er tilpasningsdyktig og trives i et aktivt og tidvis travelt miljø. Du er initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig, fleksibel og at du evner å arbeide godt med andre. Du ønsker å bli spesialist i allenmennmedisin, og er interessert i militærmedisin og må kunne seile med vårt militære logistikkfartøy KNM Maud

Personlig egnethet og avdelingens behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån og gode pensjonsordninger. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et kompetent og kunnskapsrikt fag- og arbeidsmiljø.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når tjenesten tillater det.
 • Konkuransedyktig lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kaptein/kapteinløytnant, samt et årlig tillegg grunnet bortfall av redusert bundet arbeidstid (RBA). Det tilkommer og særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariffavtalen i Staten i tiden du seiler. 
 • I tiden du er i spesialisering ved Askøy kommune, som er vår samarbeidspartner og den kommunen som tilbyr fastlegepraksis i spesialiseringsperioden, vil du motta provisjon av inntekter i tillegg til ordinær lønn. 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse fra tiltredelsesdato, med oppstart etter nærmere avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Kontaktinformasjon

Jan-Olav Arnesen, Skvadronsjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted


5173 Loddefjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Forsvaret Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon47 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2023 Søknadsfrist: 02.05.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvareter du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag -- både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Les mer om Lege i allmennspesialisering (ALIS)- Sjøforsvarets sanitet, Forsvaret

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Lege i allmennspesialisering (ALIS)- Sjøforsvarets sanitet, Forsvaret

Fakta om Lege i allmennspesialisering (ALIS)- Sjøforsvarets sanitet, Forsvaret