<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helhetstenkende, empatisk med teamforståelse? Sula kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Heilskapstenkande, empatisk med teamforståing?

Sula kommune er på offensiven for å møte dagens og framtida sine behov for tenesteyting for kommunen sine humørfylte og engasjerte innbyggjarar. Vi etablerer ny organisasjonsstruktur der menneskeleg og fagleg kompetanse blir foreina i den vakraste samhandling. Vi har allereie om lag 700 godt motiverte og innsatsfylte tilsette i kommunen og tilbyr no toppstillinga som kommunedirektør til den som passar best inn i eksisterande leiargruppe og medarbeiderbank. Drift og økonomiske investeringar i kommunal samanheng er godt regulert i lovverk og regulatoriske retningsliner og føringar. Vi ønskjer oss difor ein som ser verdien av å leggje til rette og utvikle den humane kapitalen som Sula kommune har. Du er ein utpreget lagspelar som ser verdien av både å lytte til og utfordre kollegaer, medarbeidarar, politikarar og innbyggjarar. Du har eit overordna og heilskapleg blikk på samfunnsutvikling, parallelt med evne til å bestemme saksinnstillingar med forståing og empati for konsekvensar. KOMMUNEDIREKTØR

Vi tilbyr: Ei genuin og sjeldan moglegheit til å setje preg på vakre og produktive Sula kommune.

 • Stillinga som den fremste premissleverandør i utvikling av Sula kommune 
 • Menneskeleg og fagleg utvikling i særklasse
 • Eit tett og kompakt lag med tverrfagleg kompetanse
 • Ein arbeidsintensiv kvardag med humor
 • Ansvar for områda skissert under
 • Fridom til å løyse oppgåver saman med andre og på eiga hand
 • Konkurransedyktig løns- og pensjonsvilkår

Dette får du jobbe med:
 • Leie og utvikle kommunen si verksemd gjennom heilskapleg, inkluderande og strategisk styring
 • Sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tenestetilbod til den økonomiske situasjonen
 • Utgreie og leggje fram beslutningsgrunnlag, og gjennomføre politiske vedtak til beste for kommunen sine innbyggjarar
 • Tilretteleggje for eit godt samarbeidsklima og gode prosessar med folkevalde
 • Overordna leiing av kommunen og samhandling på tvers av sektorane
 • Sjå heilskapen i organisasjonen, inspirere og motivere medarbeidarar
 • Sørgje for at partssamarbeidet med dei tilsette sine representantar fungerer som eit lagarbeid
 • Initiere og motivere til kontinuerleg utvikling av kommunen sine teneste
 • Leggje til rette for god samhandling og samskaping med innbyggjarar, næringsliv, frivilligheit, samarbeidspartnarar og andre mynde
 • Utvise engasjement og proaktivitet i samspel med næringsaktørar og andre samarbeidspartnarar for å utvikle kommunen sine næringsmessige fortrinn
 • Ha den overordna leiinga av utviklingsprosjekt og fortsette å bygge eit berekraftig og mangfaldig Sulasamfunn

Ønska kvalifikasjonar:

 • Teoretisk utdanning med innhald og nivå tilpassa ansvarsområda
 • Yrkesmessig erfaring til nytte for arbeidsoppgåvene
 • Erfaring med leiing, resultatansvar og gjennomføring
 • Forstå samspel og roller i kommunal/offentleg sektor
 • Digital forståing, kunnskap og ferdigheiter
 • Norsk/nynorsk skriftleg og munnleg framstillingsevne. 
 • Kjennskap til endrings-, lærings- og utviklingsarbeid
 • Samhandlingskompetanse
Personlege eigenskapar:
 • Positiv, moglegheitsorientert med samfunnsengasjement
 • Genuin, ekte leiarstil med fokus på moglegheiter og styrker
 • Høg arbeidsmoral og teamforståing
 • Gjennomføringsevne og disiplin ift. avtaler
 • Generelt gode kunnskapar innan bruk av digitale verktøy
 • Glad i å smile
 • Forstå verdien av læring og utvikling i eit fellesskap
 • Tole ein trøkk eller to

Tilsettingsprosessen vil vere ei informasjonsutveksling mellom to likeverdige partar der menneskeleg og profesjonell kompetanse bli matcha mot eksisterande team i Sula kommune. Fram til utløpet av søknadsfristen vil søknadar og førespurnadar bli behandla konfidensielt, om ønskjeleg også ovanfor oppdragsgjevar. Sula kommune er pliktig til å utarbeide offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer å reservere deg mot oppføring, må du søkje om og grunngi dette. Du vil bli kontakta viss søknaden ikkje blir innvilga og vil få høve til å trekkje søknaden. For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med rådgivarar i Personalhuset: Ivar Morten Normark mobil: Logg inn for å se kontaktinformasjon, Linda Henriksen mobil: 966 25 527, eller ordførar i Sula kommune Jim Arve Røssevoll mobil: Logg inn for å se kontaktinformasjon.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Sula er en øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Sula kommune er omgitt av Ålesund, Giske, Hareid og Ørsta. Med sine 58 km² er Sula en av de minste kommunene i Møre og Romsdal, samtidig er den en av de mest folketette, 119 innbyggere per km². Nord for øya ligger Borgundfjorden og i sør Storfjorden. Øyas høyeste punkt er Tverrfjellet (776 moh). Omtrent halvparten av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Langevåg. Men også bygdene Mauseidvåg, Solavågen og Fiskerstrand er godt bebodd. Sula har siste åra opplevdt sterk befolkningsvekst, spesielt i nærområdene til Ålesund kommune. Sula kommune og Ålesund kommune utgjør i dag et sammenvokst bo og arbeidsområde med tilsammen 50 000 innbyggere. Kommunen var tidligere en viktig fiske- og jordbrukskommune. I dag er flere næringsveier godt representert, blant annet møbel, tekstil, skipskonstruksjon transport og fiskeforedlingsindustri. Befolkning 7 626 (2008) Les mer om Sula kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Sula kommune