<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Oslo Førsteamanuensis i lingvistikk med spesialisering i datalingvistikk

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

En fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med spesialisering i datalingvistikk er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet. Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn og keltisk filologi), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Ytterligere informasjon om ILN finnes på instituttets hjemmeside:

Forskning innen allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier dekker alle fagets kjerneområder (fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks, semantikk, pragmatikk), og en rekke metodiske tilnærminger som inkluderer feltarbeid, korpuslingvistikk og eksperimentell lingvistikk med særlig fokus på åpen forskning. Instituttet søker en kandidat med fremragende forskningskvalifikasjoner, som også vil bidra til å styrke instituttets kjernekompetanse. Det vil bli lagt særlig vekt på dokumentert erfaring fra forskning innen datalingvistikk.

Den som ansettes, skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisningen og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.


Kvalifikasjonskrav
 • doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor lingvistikk eller en annen disiplin knyttet til stillingens profil
 • dokumentert erfaring med forskning innen datalingvistikk som berører spørsmål fra allmenn lingvistikk (for eksempel fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks, semantikk, pragmatikk).
 • evne til å bidra i undervisning på alle nivåer, inkludert grunnleggende lingvistikkemner på BA-nivå og mer avanserte BA- og MA-emner i datalingvistikk.
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, se
 • dokumentert
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • vitenskapelig produksjon (publikasjoner, vitenskapelige verktøy, programmer, databaser, osv.) innenfor områder som er relevante for den utlyste stillingen, med særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang. 
 • publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
 • erfaring fra forskningsprosjekter
 • innsats for å fremme åpen forskning, bl.a. gjennom åpen tilgang til forskningsdata/forskningsmateriale, deling av kode og/eller forhåndsregistreringer.
 • potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
 • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning, og evne til å inspirere studenter
 • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
 • kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen. De som rangeres, forventes å bidra til at målsettingen i UiOs strategiske plan om "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste" realiseres.

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som ansettes ikke behersker et skandinavisk språk, er det forventet at vedkommende innen to år har språkferdigheter tilsvarende B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Etter tre år forventes det at den ansatte aktivt kan delta i alle funksjoner stillingen innebærer, inkludert undervisning, på norsk. Det humanistiske fakultet vil bistå med opplæring.


Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 615 000 til kr 714 000 avhengig av kompetanse.
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • medlemskap i
 • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste med både publiserte og upubliserte arbeider

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det er viktig at søker i søknaden beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i samsvar med kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjonskrav gjennom konkrete eksempler.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”.


Søknadsprosess

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal derfor ikke lastes opp sammen med søknaden.  Søkere som er plukket ut til å sende inn arbeider, bes velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst betydning ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søker peke på hvilke sider som er relevante. Søkerne bes også sende beskrivelse av mulige tema for masteroppgaver søkeren mener å ha veilederkompetanse i, inkludert en beskrivelse av hvordan kandidaten vil fremme verdier for åpen forskning som en del av MA-veiledningen (1 side). Søkerne skal også sende inn en Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)

Det benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelsesprosessen.


Andre opplysninger

Vi viser til som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Vi viser også til

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor og instituttleder

For spørsmål om hvordan søke stillingen:

 • HR-konsulent
Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 03
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 05
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 06
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 07
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
50 ledige stillinger

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Bli med på oppgradering av Riksvegtunnelene i Nord-Norge Om stillingen Er du på jakt etter nye og varierte oppgaver, og
30.11.2023 Flere steder
Bli med på utviklingen av Nord-Norges største by   Om stillingen Er du er på jakt etter nye og varierte
30.11.2023 Flere steder
Vis alle 25.478 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Oslo