<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Miljø og samferdsel, Kommunalområde Samfunn Prosjektleiarar/ Byggeleiarar

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du arbeide med å realisere prosjekt for en bærekraftig byutvikling? 

Ålesund kommune søker etter to dyktige prosjektledere/byggeledere som får ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunale prosjekt innen transport, mobilitet og byromsutvikling. Ålesund by vil i de kommende årene gå gjennom en stor endring og utvikling. Det er en rekke prosjekt som vil endre byrommet i en bærekraftig og attraktiv retning. Dette inkluderer Bypakken med nytt kollektivknutepunkt, nye gang- og sykkelveier, utvikling og transformasjon av havneområdet Sørsida og andre prosjekter knyttet til byrom. Dessuten har vi en rekke andre prosjekter som skal planlegges og realiseres med spredning over hele kommunen.  Som prosjektleder vil du få ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt der kommunen er prosjekteier. Prosjektportefølgen er bred og inneholder mellom anna nye gang- og sykkelveier, trafikktryggingstiltak, kollektivtiltak, samt oppgradering av byrom og parker. Type prosjekt du vil arbeide med avhenger av din bakgrunn, kompetanse, engasjement og interesse. Stillingene vil vere knytt til prosjektavdelinga i verksemd Miljø og samferdsel og fordrar eit tett samarbeid med fleire avdelinger i kommunen samt med eksterne aktører.  Prosjekter innen mobilitet og transportplanlegging er i hovedsak knytt til Bypakken -  det største samferdselsprosjektet som nokon gong blir gjennomført i Ålesunds byområde. Bypakke Ålesund har ei ramme på 4 milliardar kroner, og omfattar bygging av ny tunell frå Moa gjennom Lerstad til innfartsvegen, nye kollektivknutepunkt, utviklingstiltak i sentrum og mange tiltak for gåande, syklande og kollektivtrafikken. Bypakken er eit samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Prosjekter utenfor Bypakken er knytt til den generelle kommunale portefølgen som også har en rekke vegprosjekt, men samtidig en større bredde knytt til mellom anna utvikling av byrom, parkområder og leikeplasser. Kommunen har eit særskilt ansvar for areal- og samfunnsplanlegginga. Et hovedmål er at Ålesundsregionen skal vere leiiande på smart og bærekraftig by- og stadutvikling. Dette stiller krav til å kunne utvikle metoder for korleis vi gir innhold i både prosess og gjennomføring. Prosjektene vi planlegger og gjennomfører skal involvere brukere og ta hensyn til klima og miljø, men også sosiale verdier for å skape livskvalitet for innbyggere i ulike faser av livet. Som prosjektleder forventes at du kommuniserer på en forståelig måte for alle relevante aktører og ser sammenhengen mellom ulike prosjekter eller prosesser som skjer parallelt.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunale prosjekt innen veg, byrom og parkområder i hele kommunen, frå prosjektering til gjennomføring. Dette inkluderer bl.a. prosjektstyring, økonomistyring, detaljprosjektering, utarbeiding av konkurransegrunnlag og oppfølging av entreprenør i anleggsperioden. 
 • Byggherreansvar i prosjekt 
 • Dialog og samhandling med aktuelle faggrupper knytt til prosjektet, både internt og eksternt 
 • Prosjektmedverknad i andre prosjekt knytt til Bypakke Ålesund 

Kvalifikasjonar

 • Ingeniør innan veg/infrastruktur og anlegg, Landskapsingeniør eller Landskapsarkitekt  
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning 
 • Prosjektleiarerfaring eller byggeleiarerfaring vil bli vektlagt 
 • Erfaring frå by-, samferdsel- eller transportutvikling er ønskeleg 
 • Erfaring frå økonomistyring og andre økonomirelaterte oppgåver i prosjekt 
 • God kompetanse i bruk av digitale arbeidsverktøy knytt til planlegging og prosjektstyring 
 • Meistre norsk skriftleg og munnleg  

Personlege eigenskapar

 • Fagleg engasjert, nysgjerrig, motivert og med ei positiv innstilling 
 • Strukturert, løysingsorientert og sjølvstendig 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar 
 • Gode gjennomføringseigenskapar 
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Fagleg spennande og varierte oppgåver 
 • Godt tverrfagleg arbeidsmiljø 
 • God tilrettelegging for fagleg utvikling 
 • 100 % stilling 
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Fleksitid og gode arbeidsvilkår 

Kontaktinformasjon

Malin Anna Ramnemo, Avdelingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Pergunn Rødseth Gjerdsbakk, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Keiser Wilhelms g. 11
6002 Ålesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Kommunalområde Samfunn Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon56 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.04.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Les mer om Miljø og samferdsel, Kommunalområde Samfunn

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Vi bemanner opp til Norges største byggautomasjonsprosjekt! Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte tekniske løsninger
14.11.2023 Oslo
Asfaltarbeidere til Vestfold/Telemark og Kjela dammer i 2024 Veidekke Asfalt distrikt Sør-Øst, søker asfaltarbeidere til vår avdeling i Vestfold/Telemark og
28.11.2023 Flere steder
Veidekke Asfalt, distrikt Møre, søker asfaltarbeidere Våre avdelinger i Møre og Romsdal søker motiverte og erfarne asfaltarbeidere I Veidekke er
28.11.2023 Hele Møre og Romsdal
Nyutdannet, lagspiller og idérik? Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker
28.11.2023 Verdal
Veidekke Asfalt, avdeling Helgeland, søker asfaltarbeidere/Asfaltører, frist; 31. januar 2024 Våre avdelinger i Helgeland søker motiverte og erfarne asfaltarbeidere I
28.11.2023 Flere steder
Våre avdelinger i Innlandet søker asfaltører/asfaltarbeidere I Veidekke er vi opptatt av involvering og samarbeid. Er du engasjert, tar ansvar,
28.11.2023 Hele Innlandet
Vil du styrke GK i Hålogaland? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger
28.11.2023 Flere steder
Vil du også bli en del av Team GK? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte
28.11.2023 Skien
Vis alle 25.502 ledige stillinger

Fakta om Miljø og samferdsel, Kommunalområde Samfunn