<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du være med på å påvirke utformingen av framtidens grøntområder i Modum kommune? Modum kommune Teknisk etat

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Modum kommune søker fagansvarlig Park.

Stillingen omfatter ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av de områdene som enheten Park i kommunalteknisk avdeling drifter. Dette gjelder kommunale utomhusområder, friluftsområder, parker og gravplasser. Det praktiske arbeidet ute ledes av driftsleder i enheten Park, som vil være en nær samarbeidspartner.Stillingen innebærer deltakelse i strategisk utviklingsarbeid og grønne prosjekter. Modum kommune ønsker å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i befolkningen ved å sørge for tilgjengelige og universelt tilrettelagte arenaer. Park er en premissleverandør gjennom deltagelse i ulike utviklingsprosjekter for økt fysisk aktivitet, tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn, deltagelse i tverrfaglig folkehelsegruppe, premissleverandør for utforming av uterom i byggeprosjekt og ved utarbeidelse av planer for sentrumsutvikling.Park inngår i kommunalteknisk avdeling i Modum kommune. Fagansvarlig for park vil delta i avdelingens generelle drift og oppgaver, og samarbeide tett med øvrige ledelse og administrasjon i avdelingen.Arbeidsstedet er i Modum rådhus i Vikersund. Rådhuset ligger i nærheten av kollektivtilbud for buss, har gode gratis parkeringsplasser og ladestasjon for elbil.Arbeidsoppgaver
- Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale utomhusområder, parker og friluftsområder
- Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen- Kontakt med trossamfunn og begravelsesbyråer- Deltaker i planlegging og gjennomføring av sentrumsutviklingsprosjekter og andre grønne prosjekter- Deltaker i tverretatlige planleggingsgrupper- Delta i avdelingens generelle drift og oppgaverKvalifikasjoner
Det stilles krav om utdannelse, fortrinnsvis landskapsarkitekt/landskapsingeniør, eller annen relevant utdanning. Relevant praksis fra drift av park og gravplasser kan kompensere for kravet til utdanning. Det er en fordel med kjennskap til, eller praktisk erfaring fra, grøntanleggs- og gravplassforvaltning. Kunnskap om saksbehandling og erfaring fra offentlig sektor vil bli vektlagt. Dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeid vil bli vektlagt.
Annet
- Må ha førerkort og disponere privat bil i tjenesten
- Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnertPersonlige egenskaper
For å lykkes godt i stillingen er personlige egenskaper avgjørende. Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper er nødvendig. Fagansvarlig tar initiativ til tverrfaglig kompetansehevning i avdelingen. Har evne til å lytte, formidle og forstå andres problemstillinger. Fagansvarlig skal representere Modum kommune i møte med ulike trossamfunn, lag- og foreninger, grunneiere og andre offentlige instanser. Det krever respektfull og profesjonell opptreden.
Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og utfordrende oppgaver. Den ansatte meldes inn i kommunens pensjonsordning, og får del i gode offentlige pensjons- og forsikringsordninger via KLP. Bruk av egen bil i tjenesten dekkes etter gjeldende satser. Lønn avtales etter individuell vurdering.
Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til at vi kan unnta søkere fra offentligheten. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 25.058 ledige stillinger

Bli kjent med Modum kommune Teknisk etat

Fakta om Modum kommune Teknisk etat