<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

OsloMet - storbyuniversitetet Stipendiat innen helsekommunikasjon

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte.

Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved , , er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet helsekommunikasjon i feltet public health, tilknyttet det allerede godkjente prosjektet («Quality of health information: the missing link in the era of health literacy»)

Stipendiatperioden er på tre år i 100% stilling uten pliktarbeid, ønsket tiltredelse er 7. august 2023.


Stipendiaten vil være tilknyttet Faggruppen helsesykepleie (public health) som er ansvarlig for den faglige videreutviklingen av helsesykepleie- profesjonen og for masterprogrammet i helsesykepleie under paraplymasteren i helsevitenskap. Vi er et tverrprofesjonelt team med flere nye stipendiater og erfarne seniorforskere.
Det vil også være mulighet for å tilknyttes den nylig etablerte , som har blitt etablert for å samle og fremme forskningsaktiviteter ved og utover instituttet som undersøker kommunikasjon relatert til helse. Kommunikasjon er et sentralt bindeledd for de fleste prosesser innen helse, helseomsorg og helsevitenskap. Forskningsgruppen skal utforske hvordan helsekommunikasjon kan optimaliseres for aktuelle målgrupper og hvordan dette kan evalueres.

Arbeidsområde

Prosjektet skal svare på spørsmålet om det norske helsevesenet er klar for å møte helsekompetente brukere. Spesielt skal informasjonsmateriale rettet mot brukere (som f.eks. offentlige nettsider om et tema) kvalitets vurderes ved å anvende internasjonale retningslinjer. Ved å vurdere mange ulike temaer kartlegger prosjektet deler av det norske informasjonslandskapet og identifiserer spesifikke barrierer mot at pasienter kan ta informerte helsevalg.

Prosjektet bygger på

 • tidligere forskning som har oppsummert kunnskap om hvordan informasjon burde presenteres til brukeren.
 • etiske krav og lovverk knyttet til hvilken informasjon brukeren trenger
 • utviklingen og validering av et måleinstrument for kvalitet som nå står klar for bruk i flere språk

Temaet er svært aktuelt siden brukerens delaktighet i egne helsevalg står høyt på agendaen til helsemyndighetene, og brukerens helsekompetanse har blitt et sentralt begrep i alle anstrengelsene for å forbedre helsetjenestene.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen helsesykepleie, helsevitenskap eller annet relevant fagområde (120 stp)
 • gode muntlige og skriftlige språkferdigheter innen norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med å jobbe i et forskningsprosjekt
 • erfaring med akademisk skriving og/eller publiserte artikler
 • erfaring innen helsekommunikasjon eller helsekompetanse
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet

Ønskede personlige egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig, konsentrert og målrettet over tid med arbeid som innebærer analytisk kompetanse og skriveferdigheter
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement og gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende utdanningsmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en nyopprettet forskningsgruppe innen helsekommunikasjon og en stadig voksende gruppe av stipendiater
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier her
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

Søknadsprosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her:
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • eventuelle publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 29
  2023
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 25.456 ledige stillinger

Bli kjent med OsloMet - storbyuniversitetet

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet