<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens Vegvesen Utreder bærekraftig mobilitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

En verden i betydelig endring påvirker hvordan vi beveger oss rundt i samfunnet og stiller krav til framtidig infrastruktur. Statens vegvesen har sektoransvar for helhetlig bypolitikk/ bytransport. Vi søker utreder som har kunnskap innen tilrettelegging for ett eller flere områder innenfor sykling, gange, mikromobilitet, kollektivtrafikk og bylogistikk, i byer og i distriktene.  Du vil være en del av et team, som sammen jobber for å legge til rette for at befolkningens mobilitetsbehov blir ivaretatt i framtiden.  

Seksjon Overordnet planlegging og analyse i Divisjon Transport og samfunn har et landsdekkende ansvar for strategisk planlegging, herunder bærekraftig mobilitet, transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser. Seksjonen består i dag av om lag 20 medarbeidere med ulike bakgrunner.  

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Trondheim, men andre lokasjoner kan være aktuelle.


Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å styrke vår kapasitet og kompetanse  spesielt innen tilrettelegging for sykkel. I dag drifter vi Nasjonalt nettverk for sykkel og gange (Sykkelnettverket). Vi har også et ansvar for tilrettelegging og oppfølging av internasjonale og nasjonale sykkelruter i Norge. 

Statens vegvesen er av Samferdselsdepartementet tildelt en rolle med et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for kollektivtransport. Rollen medfører at vi er bindeledd mellom departementet og fylkeskommunene innen kollektivområdet. Oppgaver kan bl.a. være å følge opp handlingsplan for kollektivtrafikk, besvare faglige henvendelser fra departementet, hente inn og sammenstille informasjon fra fylkeskommunene ifm. rapporteringer, koordinere og ha kontakt med fylkeskommunene og andre transportetater som for eksempel Jernbanedirektoratet.

I tillegg til oppgaver innen sykkel og kollektivtransport, er vi opptatt av samarbeid og innhenting og utveksling av kunnskap for å se transportsystemet i en helhet. Eksempler på andre tema vi jobber med, er mobilitetstilbud, gåing, helhetlige reisekjeder, byutvikling og knutepunkter, universell utforming og bylogistikk. Vi gir innspill til strategisk planlegging inn mot Nasjonal transportplan.

Vi har et ansvar for kunnskapsformidling både internt og eksternt innen fagområdene våre, og bidrar med innlegg på fagkonferanser og andre samlinger


Hvem ser vi etter?

Krav

 • Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder. Dersom du har omfattende og relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike kravet til utdanning.
 • Du må ha gode fremstillingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.

Ønskelig

 • Det er ønskelig med relevant erfaring, men med riktig bakgrunn og motivasjon for stillingene er nyutdannede velkomne til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og initiativrik og trives med en hektisk hverdag
 • Du jobber like godt selvstendig som i team
 • Du er strukturert og tenker strategisk
 • Du er samfunnsengasjert og har lyst til å være med å påvirke samfunnsutviklingen

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.


Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Eva Larsen (Logg inn for å se kontaktinformasjon, mobil 951 68 602)

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 25
  2023
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 26
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
23 ledige stillinger
Traineeprogram

Se flere annonser

Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!
08.09.2023 Tromsø
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
25.09.2023 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
25.09.2023 Oslo
Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Vis alle 25.241 ledige stillinger

Bli kjent med Statens Vegvesen

Fakta om Statens Vegvesen