<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Haugesund kommune Vernepleier 100% dagtid

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi søker vernepleier til en alternativ undervisningshverdag 
Mårstien avlastningTilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte.

Mårstien avd. Avlastningshjemmet ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til barn og unge voksene med utviklingshemming og ulike fysiske funksjonshemninger.

Tilrettelagte tjenester er i en spennende prosess der fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid står i fokus. Vi ønsker hele tiden å utvikle oss og forbedre tjenestene våre.

Mårstien avlastning  vil i august 2023 starte opp et alternativt undervisningopplegg.  Undervisningen vil foregå i Mårstien avlastning sine lokaler, og vil i perioder kombineres med et avlastningstilbud. Vi søker personer som har erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemning og atferd som utfordrer. Vernepleier og helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider vil være del av et nyoppstartet team som skal ha fokus på barn og ungdom med autisme og psykisk utviklingshemning. 

Vi leter etter deg som trives med å være sammen med barn, er opptatt av barns utvikling og har et ekstra stort hjerte for barn med spesielle behov. Du er omsorgsfull, tålmodig, nysgjerrig og glad i folk. Du kan samarbeide med andre og setter pris på den kompetansen hver og en i teamet har. Du kan ta imot veiledning og arbeide etter instrukser, på egen hånd og i team. Du ser verdien i å jobbe i team mot et felles mål: elevenes trivsel, læring og utvikling.

Arbeidsoppgaver
 • tett oppfølging av barn med autisme og sammensatte funksjonsvansker
 • målrettet miljøarbeid, planlegge, utarbeide og gjennomføre tiltak med utgangspunkt i barnets ressurser, for at den enkelte skal være mest mulig selvstendig, utvikle seg og oppleve mestring og livskvalitet.
 • gjennomføre individuell opplæring etter instruksjoner
 • arbeide lojalt etter barnets dagsplan, og følge gjeldende rutiner
 • bruke barnets kommunikasjonsverktøy aktivt
 • skole-hjem samarbeid
 • ved behov kunne  bistå i utarbeidelsen av vedtak etter Helse og omsorgstjenestelovens Kap.9, i samarbeid med fagansvarlig miljøterapeut
 • praktiske oppgaver delegerte av avdelingsleder og ansvarsvakt
 • vernepleier vil kunne ha ansvar for medikamenthåndtering
Kvalifikasjoner
 • autorisert vernepleier 
 • erfaring med arbeid med mennesker med autisme, utviklingshemning og atferd som utfordrer.
 • erfaring fra arbeid med alternativ kommunikasjon er ønskelig
 • norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune, og du snakker, skriver og forstår norsk godt
 • det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • førerkort klasse B automatgir
Personlige egenskaper

Du er: 

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningorientert
 • positiv og kreativ

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon
 • godt humør
 • fokus på kvalitet i tjenesteyting, på tjenestemottakerne sine behov og på samarbeid med pårørende og verger
 • evne til god konflikthåndtering

Du kan: 

 • fungere godt i et team, men kan også jobbe selvstendig
 • gi og ta  imot veiledning
 • trives med høyt arbeidstempo
 • jobbe målrettet og systematisk

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr
 • 100 % stilling for tiden på dagtid
 • lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • faglig veiledning og kurs
 • en arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir muligheter til faglige og personlig utvikling
 • god seniorpolitikk
 • fokus på HMS
Søk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på denne siden.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Adresse: 5514 HAUGESUND
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge. Den grenser i nord til Sveio, i øst til Tysvær og i sør til Karmøy. Haugesund er en liten kommune. Selve byen (tettbebyggelsen) strekker seg fra kommunegrensen til Karmøy i sør og ca 10 km nordover. Byen ligger åpent til ved Nordsjøen, men mesteparten ligger skjermet av øya Karmøy samt øysamfunnet Røvær i vest. Mellom Karmøy og Haugesund går skipsleden Karmsundet. Harald Hårfagres kongsgård på Avaldsnes ligger på Karmøysiden av Karmsundet. Harald Hårfagre ble etter sin død hauglagt på Haug ved Karmsund. De rike sildefiskeriene langs vestlandskysten la grunnlaget for utviklingen til en viktig by for eksport av sild, og senere som en av Norges største skipsfartsbyer. Byen har tradisjon som viktig verfts-, skipsbyggings- og rederby, og hadde på et tidspunkt den tredje største handelsflåten i Norge. Haugesund er en av landets mest populære kongress- og festivalbyer. Byen har førsteklasses hoteller, et attraktivt shopping- og servicetilbud i sentrum, kjøpesentre og et restaurant- og uteliv. Befolkning 33 225 (2008) Les mer om Haugesund kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 28
  2023
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 01
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 02
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 03
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 04
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 05
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Vernepleier
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
12 ledige stillinger

Se flere annonser

As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 25.456 ledige stillinger

Bli kjent med Haugesund kommune

Fakta om Haugesund kommune