<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetssykehuset Nord-Norge Ergoterapeuter - faste stillinger og vikariat, Ergoterapitjenesten Tromsø

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

NOR-klinikken består av 4 avdelinger, hvorav Rehabiliteringsavdelingen er den ene. Rehabiliteringsavdelingen har virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Virksomheten er organisert i 9 ulike seksjoner. Ergoterapeutene i Tromsø er organisatorisk plassert i seksjon for Ergoterapi, Logopedi og Sosionomtjeneste (ErLoSo).

For øyeblikket er vi 18 ergoterapeuter fordelt på ca 15 stillinger. Ergoterapeutene er organisert i 2 fagenheter. Vi tilstreber mulighet for spesialisering gjennom at ansatte er fast tilknyttet spesielle fagområder og avdelinger i UNN, Breivika. Ansatte må likevel påregne å avlaste kollegaer tilknyttet andre avdelinger i det daglige, skifte fagområder ved behov eller gi tilbud til pasienter innen flere fagområder. 

Pasienter innen nevrologi, geriatri, revmatologi, barn og håndskade prioriteres til ergoterapi. I tillegg gir vi et begrenset tilbud til pasienter i sykehuset for øvrig. Arbeidet består blant annet av kartlegging av pasientens funksjonsnivå, gjennomføring av behandlingstiltak, tidlig rehabilitering, målsettingsarbeid og veiledning, samt samarbeid med pasientens nærmeste og ansatte i hjemkommunen. Ergoterapeuten inngår i tverrfaglig team.

Vi har nå behov for flere nye kollegaer. En av våre dyktige ergoterapeuter går av med pensjon ved årsskiftet, og vi trenger hennes erstatter innen fagområdet revmatologi. Vi har også behov for ergoterapeut med kompetanse på barn, samt nevrologi. Ved interne omrokkeringer vil andre fagområder bli ledig.

Vi lyser ut 1 - 2 faste 100% stillinger og en 50% fast stilling for ergoterapeut, med oppstart etter avtale. I tillegg har vi ledig vikariater fra august og ut 2023, med mulighet for forlengelse/fast stilling.

Søkere bes spesifisere i søknaden om de søker fast stilling, vikariat eller begge. Vi ber også søkere spesifisere om det er spesielle fagområder de er interessert i, samt hvilken kompetanse de har innenfor området. 

Avlønning etter gjeldende avtaler. 

Vi ber om at søker laster ned relevante vitnemål og attester i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Ergoterapeutene gir tilbud til inneliggende og polikliniske pasienter 
 • Arbeidsoppgavene vil variere ut fra avdelingstilknytning, og kan kan inkludere:
  • kartlegging av kognitiv funksjon eller utfall, ADL funksjon og mestring i hverdagen. dette gjennom klinisk observasjon, standardiserte tester eller andre kartleggingsverktøy
  • tidlig igangsatt rehabilitering
  • rehabilitering av barn med ulike funksjonsnedsettelser 
  • utredning og kartlegging av barn med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser
  • utprøving av hjelpemidler og søknader 
  • kartlegging og mestringssamtaler ved kronisk sykdom
 • Ergoterapeut inngår i tverrfaglig team 
 • Veiledning av pleiepersonalet/foreldre og ulike andre samarbeidspartnere
 • Dokumentasjon/ rapportering i DIPS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Klinisk erfaring  innen aktuelle fagområder vektlegges
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten vektlegges
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Utdanningsretning

 • Ergoterapi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss aktive, fleksible og engasjerte medarbeidere
 • God arbeidskapasitet og evne til å takle travle dager
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid og være aktiv bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • Opptatt av kvalitet og identifisere seg med UNNs verdigrunnlag
 • Faglig interessert og utviklingsorientert
 • Evne til å tilpasse seg avdelingens behov 
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver 
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Spesialisering innen ulike ergoterapeutiske fagområder
 • Gode muligheter til å påvirke arbeidshverdagen
 • Veiledning fra fagenhetsleder og kollegaer i ergoterapitjenesten
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • Mulighet for leie av bolig

Kontaktinformasjon

Else Kristin Jensen, Ergoterapispesialist/ Fagenhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kari Thingelstad, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Hansine Hansens veg 67
9038 Tromsø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon58 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 12.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 25
  2023
  10 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 27
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 29
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 30
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2023
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!
08.09.2023 Tromsø
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
25.09.2023 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
25.09.2023 Oslo
Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Vis alle 25.241 ledige stillinger

Bli kjent med Universitetssykehuset Nord-Norge