<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Høgskolen i Molde Førsteamanuensis/førstelektor/  høgskolelektor i sykepleie

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Dine hovedarbeidsoppgave er å undervise og veilede studenter.  Det innebærer blant annet undervisning og veiledning av studenter i klasserom, praksisstudier og i simulering- og ferdighetssenteret. Videre skal du bidra i faglig utviklingsarbeid, samt forskning, innenfor fagområdet sykepleie.  

Fordi avdelingen har studietilbud i Molde og Kristiansund, må du utføre oppgaver ved begge studiestedene. Veiledning av studenter i praksis vil også medføre noe reisevirksomhet. Du vil bli godtgjort etter statens reiseregulativ.

Vi ønsker å legge til rette for videre faglig fordypning. For førsteamanuensis er derfor for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. For førstelektor og høgskolelektor er andelen for tiden på 20 prosent.


Kvalifikasjoner

Som førsteamanuensis må du ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarende. 

Som førstelektor må du ha dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Som høgskolelektor må du ha mastergrad/hovedfag.

For både førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor gjelder

 • autorisasjon som sykepleier
 • krav om klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten og/eller fra spesialisthelsetjenesten innen fagområdet psykisk helsearbeid, og formell kompetanse innenfor fagområdet min. videreutdanning i psykisk helsearbeid (60 st.p.)

Vi viser også til kvalifikasjonskravene for ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i følgende forskrift:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Dersom det ikke melder seg søkere med denne bakgrunnen, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse i to år som høgskolelærer med krav om igangsatt kvalifisering til høgskolelektor innenfor fagområdet. Dersom kvalifiseringen skjer i ansettelsesperioden, gis fast ansettelse.

Det er fordel at du har

 • nyere klinisk erfaring fra fagområdene som er spesifisert i kunngjøringen
 • erfaring fra ferdighetstrening, evt. simulering som pedagogisk metode
 • erfaring fra høgskolesektoren og/eller undervisning og veiledning av studenter

Vi vektlegger dine personlige egenskaper. Du er faglig engasjement, har gode formidlingsevner, er selvstendig, har evne til omstilling/videreutvikling, og samarbeider godt både med kolleger og studenter. Du har gode skriftlige og muntlige formuleringsevner på norsk eller annet skandinavisk språk.

Søker uten universitets- og høgskolepedagogisk utdanning (UH-ped) vil bli tilbudt denne. Utdanningen må være gjennomført innen to år fra tiltredelsesdato.

Vi tilbyr

Du lønnes etter ansiennitet/kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ. Som 1011-førsteamanuensis/1198-førstelektor er lønnsspennet kr 679 700 – 720 100 (lønnstrinn 69-72).Som 1008-høgskolelektor er lønnsspennet kr lønnsspennet kr 615 700 - 667 700 (lønnstrinn 63-68). For 1007- høgskolelærer er lønnsspennet 575 400 – 615 700 (lønnstrinn 59-63). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.  I tillegg kan vi tilby

 • godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter gjennom året
 • tjenestepensjon i Statens pensjonskasse med tilbud om boliglån, samt tariffavtale med yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.


Søknad

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her må også følgende opplysninger/dokumentasjon legges inn

 • hvilke(t) kompetansenivå (førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor/høgskolelærer) du søker
 • CV
 • attester
 • vitnemål

Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av ansettelsesprosedyren.

Søknadsfrist: Søndag 18. juni 2023.


Spørsmål

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieleder Tone Hegdal tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller koordinator Tonje Sollid tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Annet

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonsvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Om arbeidsgiveren
Høgskolen i Molde (HiM) ble etablert 1994 og har i dag vel omkring 1400 studenter og 140 tilsatte. Den opprinnelige distriktshøgskolen ble opprettet i 1969, som en av de tre første i landet med studier innen EDB og økonomi. Høgskolen tilbyr fag- og profesjonsstudier innen helse- og sosialfag, økonomi, idrettsledelse, informatikk og samfunnsfag. Skolen er kanskje mest kjent for sine studier innen transportøkonomi og logistikk. Les mer om Høgskolen i Molde

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 24
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
SYKEPLEIER
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Spesialsykepleier
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Se flere annonser

Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Flere steder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Bergen kandidater til
20.09.2023 Bergen
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Møre og
20.09.2023 Flere steder
Vis alle 20.155 ledige stillinger

Bli kjent med Høgskolen i Molde