<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Skatteetaten Er du den som ønsker å være en viktig bidragsyter i driften av kontoret vårt i Trondheim?

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Eiendom, er en av fire seksjoner i avdelingen Administrative Tjenester. Eiendom er ansvarlig for alle Skatteetatens 61 kontorlokaler. Seksjonen har 74 ansatte og er organisert i to faggrupper: Eiendomsforvaltning som har operativt ansvar for leieavtalene, oppfølging av gårdeiere, og tre eiendomsgrupper som har ansvaret for drift av kontorene, de stedlige servicetjenestene og for håndtering og feilretting av IT/AV utstyr. Vår oppgave er å bygge opp under kjerneproduksjonen, og bidra til at ansatte i etaten har en god arbeidsplass å være på.

Seksjonen har ambisjoner om å ytterligere forbedre sine tjenester og vi er ute etter deg som har en genuin serviceholdning og et sterkt ønske om å lykkes. Som medarbeider hos oss vil du ha utstrakt kundekontakt og du må trives med å være i tilbyderrollen. Sammen med dyktige kollegaer skal du betjene ansatte på kontoret, samt at du også bistår med servicetjenester på kontorer hvor seksjonen ikke har en fast stedlig tilstedeværelse. Det blir noe reising, spesielt i forbindelse med flyttinger, nyetableringer og avvikling av kontorer. Det stilles store krav til serviceholdning, kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen. 


Hva går jobben ut på?

 • veiledning og feilretting på personlig og felles arbeidsplassutstyr – herunder også IT og AV utstyr, lokal support til brukerne
 • husdrift og lettere vaktmesteroppgaver
 • oppgaver innen fysisk sikkerhet, HMS, brannvern, adgangskontroll m.v.
 • bestilling av varer og tjenester samt oppfølging av leverandører
 • være proaktiv i samarbeid med andre interne og eksterne leverandører som leverer varer og tjenester til kjernevirksomheten
 • deltakelse i prosess- og prosjektarbeid
 • bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og prosesser
 • andre oppgaver som faller naturlig inn i ansvarsområdet til seksjonen
 • arbeid utenfor ordinær arbeidstid må påregnes i perioder

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • utdanning på videregående nivå
 • fordel med utdanning innen IT og/eller eiendomsdrift
 • førerkort klasse B
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • må være i normalt god fysisk form
 • fordel med erfaring fra prosess- og prosjektarbeid
 • god teknisk forståelse
 • fordel med erfaring fra ett eller flere av følgende fagområder: veiledning og feilretting av IT og AV- utstyr, drift av sikkerhetssystem og generell erfaring fra servicevirksomhet

Hva ser vi etter hos deg?

 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du tar ansvar og jobber strukturert, kan håndtere mange "baller i lufta" samtidig.
 • du er fleksibel og har en høy servicemoral
 • du er selvgående og evner å se forbedringspunkter der mange er tilfreds
 • du er engasjert, nysgjerrig og ser etter smarte løsninger

Personlige egenskaper vil tillegges vekt i vurderingen.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med varierte og spennende arbeidsoppgaver? Da tror vi du vil trives hos oss! Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 

Fast arbeidssted i Trondheim, det kan også være aktuelt å bistå på Skatteetatens øvrige kontorer ved behov.Arbeidsmiljøet er godt, medarbeidertilfredsheten er høy i vår gruppe, og vi er flinke til å hjelpe og støtte hverandre. 

 Du blir ansatt som førstekonsulent, med en årslønn mellom 516 800 og 548 600 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine.

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Verdt å merke seg før du søker

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.
Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Kontaktinformasjon

Anita Dalheim, Underdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Rolf Kåre Berget, Seniorrådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Holtermanns v. 1 7030 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Skatteetaten Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon34 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber litt over 7000 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.
Vi sørger også for et oppdatert folkeregister, og jobber ut fra visjonen om et samfunn hvor alle vil gjøre opp for seg.

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, teknologer, sivilingeniører, statsvitere, designere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Vi består av ett direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med?

Les mer om Skatteetaten

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger
 
 
 

Se flere annonser

As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 25.456 ledige stillinger

Bli kjent med Skatteetaten

Ansattgoder
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjonsordninger
Personalrabatt på produkter og tjenester
Betalt / sponset videreutdanning
Hjemmekontor / Fleksibelt arbeidssted
Hos oss får du
Kompetansedeling
Samarbeid på tvers
Kurs og videreutdanning
Tilbud om deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett
Jobbe med et viktig samfunnsoppdrag
Jobbe med noen av de beste innen ulike fagfelt

Fakta om Skatteetaten