<  
>  
Stillingsannonse

Lege i spesialisering i radiologi, 1 vikariat 100%  Bildediagnostikk, Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet

Søknadsfrist : 19.06.2023

Stillingsbeskrivelse

Bildediagnostikk Elverum-Hamar utlyser et vikariat for lege i spesialisering innen radiologi.

Vikariat er ledig fra 1. september 2023  til 1.september 2024

Divisjon Elverum-Hamar har felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget.

Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og ny PET- CT. Det utføres samlet ca. 100 000 bilde-undersøkelser per år ved avdelingen. Vi har eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk.

Bildediagnostisk avdeling seksjon radiologi Elverum-Hamar har 18 overleger og 9 LIS.

LIS har 9-delt vakt, med aktiv tilstedevakt på Hamar sykehus med ansvar for begge lokalisasjonene med elektronisk bildeoverføring fra Elverum. Det er stedlig bakvaktsordning for overleger på begge lokalisasjoner, samt egen bakvakt for radiologisk intervensjon.

Utdanningstilbudet vårt gir faglig bredde ved arbeid på bildeavdelingen i Elverum og Hamar. For å kunne tilby best mulig spesialistutdanning legges det til rette for  tjeneste ved begge lokalisasjoner. 

Søkere uten gjennomført LIS 1 vil også kunne være aktuelle for stillingen.

Vi tilbyr et ungt og motiverende arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige radiologer. Vi trenger deg som er arbeidsom, lærevillig og faglig nysgjerrig.


Arbeidsoppgaver

 • Granskning av bilder fra ulike modaliteter; CT, røntgen, ultralyd og MR
 • Utførelse av ultralyd- og intervensjonsprosedyrer
 • Delta aktivt på tverrfaglige møter og demonstrasjoner for kliniske avdelinger 
 • Det forutsettes deltakelse i felles LIS-vakt og undervisning
 • Videreutvikling og revisjon av fagprosedyrer 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Fullført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Beherske norsk godt muntlig og skriftlig 
 • Gode medisinske fagkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode  kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God lærings- og arbeidskapasitet 
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten

Vi tilbyr

 • Utdanning i alle modaliteter innen spesialiteten radiologi 
 • Deltagelse i de for utdanningen anbefalte kurs
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Hamar er en voksende by som ligger på solsiden av Mjøsa, en time med tog fra Gardermoen. Her er stabilt innlandsklima med kort vei til Hedmarksvidda med flotte turmuligheter sommer som vinter. Byen kan skilte med et rikt kulturliv og et stort og variert idrettstilbud. Barn ønsker å vokse opp her med et godt tilbud om barnehage, skole og fritidsaktiviteter. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Kontaktinformasjon

Rut Heidi Haande, Avdelingsoverlege Elverum, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kirsten Juel Nielsen, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Eric Zimmermann, Avdelingsoverlege Hamar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Skolegata 32
2318 Hamar

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.09.2023 Søknadsfrist: 19.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig  150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Les mer om Bildediagnostikk, Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 19.06.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Fakta om Bildediagnostikk, Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet