<  
>  
Stillingsannonse

Samferdsel - senioringeniør trafikksikkerhet Innlandet fylkeskommune Samferdsel

Søknadsfrist : 13.06.2023

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse

Samferdselsavdelingen har ledig fast stilling som senioringeniør for trafikksikkerhet på seksjon Forvaltning og myndighet, enhet Trafikksikkerhet og planforvaltning, med tiltredelse så snart som mulig.

Om enheten

Enheten har ansvaret for fagområdene trafikksikkerhet og planforvaltning på Samferdselsavdelingen. Enhetens ansvar for trafikksikkerhet innebærer blant annet bestilling og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, faglig rådgivning og bistand internt på avdelingen, trafikksikkerhetsinspeksjoner og -revisjoner, diverse myndighets- og forvaltningsoppgaver innen trafikksikkerhet, inkludert å besvare henvendelser fra publikum, media, politikere og andre. Enheten er også sekretariat for fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Innen planforvaltning har enheten ansvar for å ivareta fylkeskommunens samferdselsfaglige interesser i alle arealplansaker etter plan- og bygningsloven i alle fylkets kommuner. Et arbeid som utføres i tett samarbeid med blant annet fagressurs på trafikksikkerhet.

Vi søker deg som

 • ønsker å bidra med engasjement og interesse for trafikksikkerhet og samferdsel
 • trives med en til tider hektisk arbeidshverdag med mange baller i luften
 • liker å jobbe sammen med andre
 • er ryddig og strukturert

Vi tilbyr

 • godt og engasjert arbeidsmiljø
 • kompetente kollegaer i et sterkt fagmiljø
 • lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • tiltredelse så snart som mulig da en av våre medarbeidere går av med pensjon
 • faggruppe Trafikksikkerhet består av 7 medarbeidere, hvorav én fagkoordinator. Gruppa jobber sammen som fagteam
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • enheten har arbeidssted Hamar eller Lillehammer. Kontorsted på Gjøvik, Kongsvinger, Fagernes, Otta eller Tynset kan også være en mulighet. Vi kan tilby ulike former for fleksibilitet for deg med den rette kompetansen

Arbeidsoppgaver

Innlandet fylkeskommune har vedtatt å følge Nullvisjonen. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken, og ble vedtatt av Stortinget i 2002. Vi jobber systematisk basert på forskning, erfaring og fagkunnskap som Norge som foregangsland i trafikksikkerhetsarbeidet har tilegnet seg over flere år. Dette for å få mest mulig trafikksikkerhet ut av ressursene. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Bestilling og oppfølging av tiltak i politisk vedtatt handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet fylkeskommune. Dette er primært tiltak mot utforkjøringsulykker, fartsreduserende tiltak, sikring av skoleveg og krysningssteder, samt ulike skiltforvaltningsoppgaver.
 • Trafikksikkerhets- og trafikkfaglig rådgiving/bistand i avdelingens ulike planer og prosesser, samt vurdering og gjennomføring av trafikksikkerhetsutredninger.
 • Gjennomføring av TS-inspeksjoner og -revisjoner.
 • Publikumskontakt – dialog og besvarelse av henvendelser fra innbyggere, kommuner, politikere, media, m.fl.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå, helst innen veg- og trafikktekniske fag, eller tilsvarende arbeidserfaring

Ønskede kvalifikasjoner

 • helst relevant arbeidserfaring
 • det er ønskelig at søker er godkjent ts-revisor. Hvis ikke kan det påregnes gjennomføring av NTNU’s kurs i Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner

Ønskede egenskaper

 • engasjement for trafikksikkerhetsarbeidet
 • gode samarbeidsegenskaper
 • selvstendig
 • analytisk, ryddig og strukturert
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.


Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er <>. Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Les mer om Innlandet fylkeskommune Samferdsel

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 13.06.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling

Se flere annonser

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter, Økonomiservice. Avdelingen består nå av
24.05.2023 Oslo
Regnskapsavdelingen holder til i lokalene til vårt flotte sykehus på Frogner og har ansvaret for alle våre sykehus og medisinske
22.05.2023 Oslo
Ønsker du å være med på å bygge opp en RiB-fagavdeling i Veidekke? Da kan dette være muligheten for deg!
16.05.2023 Oslo
Tar du signalet? Vi trenger dyktige sikkerhetskontrollører Veidekke Bane trenger flere dyktige fagfolkog søker deg som har kompetanse som sikkerhetskontrollør.
16.05.2023 Hele Norge
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk
16.05.2023 Bergen
Vis alle 26.878 ledige stillinger

Bli kjent med Innlandet fylkeskommune Samferdsel

Fakta om Innlandet fylkeskommune Samferdsel