<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du lede  innføringsarbeidet av nytt regelverk og nye IT-systemer i Schengen-samarbeidet? Ledig midlertidig stilling som avdelingsdirektør for nyopprettet EUIS-avdeling i Politidirektoratet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

I Schengen-samarbeidet knyttet til utlendingsforvaltning, grensekontroll og informasjonsdeling på tvers av land og myndighetsområder, er det besluttet at Norge skal innføre et nytt regelverk og nye IT-systemer. Dette skal bidra til økt sikkerhet i Europa og Norge gjennom styrket grensekontroll, migrasjonskontroll og politisamarbeid, for bedre å forebygge, avverge og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, ulovlig migrasjon og terrorisme.

Et EUIS (EU-informasjonssystemer) - program i politiet har frem til nå hatt ansvaret for innføringen av nytt regelverket og nye IT-systemer, men det opprettes nå en helt ny avdeling i POD, EUIS-avdelingen, som overtar eierskapet til programmet. EUIS overføres med dette fra prosjektorganisering til ordinær linje. EUIS-avdelingen skal også koordinere innføringsarbeidet i andre berørte statlige etater.

Nå lyses det ut midlertidigstilling som leder for EUIS-avdelingen som vil være direkte underlagt politidirektøren. EUIS-avdelingen skal ivareta den strategisk faglige styringen og ledelsen av innføringen av EUIS. Styringsdialogen vil foregå dels opp imot politidirektøren, og dels direkte med Justis- og beredskapsdepartementet. 

EUIS-avdelingen er forventet å være en tidsavgrenset avdeling så lenge EUIS-prosessen varer. I utgangspunktet er dette ut 2025, men det kan bli aktuelt med lenger varighet.

Avdelingen vil bestå av 20-22 medarbeidere og det er for tiden ca. 200 interne og eksterne medarbeidere i ulike enheter i politiet som arbeider med EUIS i hele, eller deler av sin stilling. Avdelingen vil ha ansvar for oppfølging av oppgavene som disse medarbeiderne utfører i EUIS sammenheng, samt ansvar for samhandlingen med enheter som berøres av oppgavene. Det vil bli opprettet to seksjoner i avdelingen som vil bli ledet av hver sin seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Lede implementeringen av EUIS, herunder også lede opprettelsen av den nye avdelingen
 • Lede og utvikle arbeidet for å oppnå de effektene som forventes gjennom implementeringen 
 • Bidra til styrket sammenheng mellom mål, prioriteringer og ressursbruk innenfor området
 • Lede og bidra i utviklingen av digitalisering av politiets kjerneoppgaver
 • Lede og utvikle etatens samhandling med nasjonale og internasjonale samfunnsaktører på området
 • Resultat-, budsjett-, og personalansvar for avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant ledererfaring fra store statlige prosjekter, helst fra justissektoren
 • Ledererfaring på strategisk nivå
 • Lederutdanning vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra statlig plan- og virksomhetsstyring
 • Solid samfunnsforståelse og erfaring med å opptre i det offentlige rom
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kunnskap om digitalisering av arbeidsprosesser vil være en fordel


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG

Personlige egenskaper

Du:

tenker langsiktig, er besluttsom og har god gjennomføringsevne
skaper resultater i samhandling med andre
utøver tydelig og synlig lederskap og har gode samarbeidsevner er analytisk og kunnskapssøkende har gode kommunikasjonsferdigheter

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (1060), fra kr 1.150 000 -1.250.000 bruttoper år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen .   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Karin Aslaksen, avdelingsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Fridtjof Nansens vei 16
0369 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Politidirektoratet Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon45 Stillingsprosent: 100% Midlertidig Søknadsfrist: 26.05.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av over 18.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Les mer om Ledig midlertidig stilling som avdelingsdirektør for nyopprettet EUIS-avdeling i Politidirektoratet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler i Lagårdsveien 80. Vi er et spennende fagmiljø med et
07.06.2023 Stavanger
Valdresbygg er på utkikk etter dyktige håndverkere. Fagbrev er ikke et krav, relevant erfaring kan kompensere for dette. Vi ser
07.06.2023 Nord-Aurdal
Til vårt verksted på Hamar, distrikt Innlandet, søker vi deg som liker å ta initiativ og som har lyst å
07.06.2023 Hamar
Til vår anleggsvirksomhet ser vi nå etter en ny Dokumentstyrer. I denne stillingen vil du få muligheten til å bidra inn
07.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
05.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Vis alle 24.254 ledige stillinger

Fakta om Ledig midlertidig stilling som avdelingsdirektør for nyopprettet EUIS-avdeling i Politidirektoratet