<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens Vegvesen Juridisk rådgiver innen personvern

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen er en stor dataeier, og vi deler dataene våre med andre. Nå satser vi på data som en strategisk ressurs, og derfor trenger vi deg som er god på personvern. Du skal hjelpe oss å sørge for vi sikrer dataene i tråd med lover og regler, samtidig som vi deler dataene med andre. 


Hos oss får du jobbe som jurist og bruke personvernkompetansen din på Kjøretøyområdet. Vi er en stor dataeier, og har et sterkt fagmiljø med 38 engasjerte medarbeidere. Vi har hovedsakelig ansvar for å forvalte og håndheve den nasjonale godkjennings- og registreringsordningen for kjøretøy, i tillegg til å forvalte informasjon om alle kjøretøyene i Norge. Vi eier kjøretøysystemene og utvikler selvbetjeningsløsninger og gode IKT-systemer. Hos oss får du utstrakt kontakt og samarbeid med hele Statens vegvesen, andre etater, interesseorganisasjoner, kjøretøybransjen og andre eksterne aktører. Dette betyr også at du skal følge opp avtaler og forpliktelser mot kunder.
Kontorsted for stillingen er Drammen, der også hovedkontoret for IT-divisjonen er plassert. Du vil kunne få mulighet til å jobbe hjemmefra, men ikke med fast hjemmekontor. Alternativt kontorsted kan etter avtale være Bergen, Arendal, Lillehammer og Bodø. Det må da påregnes noe reisevirksomhet.

Kompetansekrav

Ansvar og arbeidsoppgaver
Som personvernjurist skal du hjelpe oss å ivareta informasjonen og dataene i tråd med regelverket og rutiner. Dette innebærer at vi følger opp og behandler våre data korrekt. Siden vi er en stor dataeier skal du også sikre at vi deler dataene våre etter regelverket. Du må også være med å gjøre verdivurderinger, protokollføre databehandlingene våre og gjennomføre ROS-analyse for systemene. Dette krever at du følger opp mange parallelle aktiviteter for å sikre helhet, fremdrift og kvalitet på det vi utvikler i samarbeid med våre systemeiere og andre.
Det er også mulig å jobbe med anonymisering, skytjenester, sammenstilling av data, bruk av kunstig intelligens og stordata. Andre juridiske oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder kan bli aktuelt.

For å jobbe som personvernjurist hos oss må du bli sikkerhetsklarert. 

Kvalifikasjoner 

 • Cand jur eller master i rettsvitenskap.
 • Erfaring fra arbeid med personvern. 
 • Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • God forståelse av IT-som fagområde, gjerne fra forretningssiden. 
 • Evne til å samle og strukturere store mengder informasjon, analysere og dokumentere komplekse sammenhenger.
 • Helst relevante erfaring og opparbeidet kunnskap om problemstillinger om stordata, kunstig intelligens, skytjenester og nye sammenstillinger av data.
 • Erfaring fra forvaltning og myndighetsutøvelse, spesielt knyttet til datahåndtering er en fordel.
 • Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig meget godt.

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i verdiene våre profesjonell, fremtidsrettet og inkluderende. Vi ønsker at du er nysgjerrig på ny teknologi, ser muligheter, men samtidig har respekt for de juridiske rammene. Vi trenger deg som kan veilede i krevende prosesser, gi tydelige råd og sette foten ned når det trengs. 

Send oss gjerne en søknad hvis du har disse egenskapene:

 • Tar ansvar og er løsningsorientert
 • Skaper fremdrift og resultater
 • Er flink til å prioritere
 • Liker å jobbe sammen med andre og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er prosessorientert og har god forståelse for verdikjeder 

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt hos oss blir du en del av et engasjert, solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du får være med å påvirke samfunnsutviklingen og bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Du får ansvarsfulle oppgaver og får utvikle deg både faglig og personlig. Vi er opptatt av god balanse mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid. Hos oss får du spennende arbeidsoppgaver i en offentlig etat i stor utvikling. Vi har et godt introduksjonsprogram og fadderordning. Hos oss får du fleksitid og gode ordninger for avspasering og trening i arbeidstiden. Vi har en solid pensjonsordning med mulighet for lån i Statens pensjonskasse. 

Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig! 
På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må du fylle ut feltene for utdanning og erfaring. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester. 
Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fraNOKUT (www.nokut.no)

Positiv særbehandling 
Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. 

Søkerliste 
Alle henvendelser behandles konfidensielt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn for å unntas. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge. 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne vår samarbeidspartner på rekruttering i Jefferson Wells Torill Eidsheim, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller seksjonsleder i Statens vegvesen Heidi Øwre på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 15.06.2023

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 25
  2023
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • SEP 26
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 01
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Norsk student i Danmark
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
23 ledige stillinger
Traineeprogram

Se flere annonser

Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!
08.09.2023 Tromsø
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
25.09.2023 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
25.09.2023 Oslo
Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Vis alle 25.241 ledige stillinger

Bli kjent med Statens Vegvesen

Fakta om Statens Vegvesen