<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helse- og omsorg Virksomhetsleder - Psykisk helseteam barn og unge

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Har du et brennende engasjement for barn, unge og deres familier? Har du i tillegg ledererfaring og er flink til å ta vare på kollegaer?

Karmøy kommune øker nå satsningen på barn og unge.

Virksomheten vil inngå i nyopprettet sektor for barn og familie sammen med blant annet helsestasjon- og skolehelsetjenesten , barnevern og avlastning for barn og unge. Virksomhetsleder vil rapportere til sektorsjef barn og familie.

Psykisk helseteam gir (lavterskel) tilbud for barn og unge opp til 18 år, samt veiledning til foreldre om barn og unge sin psykiske helse. Virksomheten har i dag 7 årsverk bestående av helsesykepleiere, sykepleiere med videreutdanning, familieterapeut, psykologer, klinisk pedagog og psykiater. Virksomheten er i utvikling og vil tilføres prosjektstillinger og nye funksjoner.

Du vil hos oss møte svært dyktige fagfolk, med varmt hjerte og engasjement for barn, unge og deres familier. Kommunen er opptatt av at du som leder er engasjert og effektiv i det du gjør, har høy gjennomføringsevne, deler raust av din erfaring med kollegaer og bidrar til at vi kan spille hverandre gode.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for psykisk helseteam; personal-, fag- og økonomiansvar.
 • Økonomistyring og disponering av ressurser.
 • Systematisk internkontroll, kvalitetsarbeid og utvikling.
 • Sørge for god dialog med brukerne av tjenesten og utvikle system for systematisk tilbakemelding.
 • Ansvar for at det kliniske arbeidet i teamet gjennomføres faglig forsvarlig og tråd med faglige retningslinjer, forskrifter og lover.
 • Utstrakt samarbeid internt mellom virksomheter, på tvers av sektorer og etater. Samt med andre eksterne som andre kommuner og spesialisthelsetjenesten.
 • Delta i det kliniske arbeidet i kommunen.
 • Strategisk ledelse – «sette fremtidsbilde» for tjenesten og lede organisasjonen mot dette.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere helse- og sosialfaglig utdanning, primært som klinisk psykolog.
 • Det er i tillegg positivt om du også har utdanning innen ledelse.

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter.
 •  Er løsningsorientert, og søker ny kunnskap internt og eksternt.
 •  Ser betydningen av å bygge en hensiktsmessig organisasjonskultur.
 •  Er proaktiv, innovasjons- og utviklingsorientert og opptatt av å inspirere til nytenkning.
 •  Er tydelig og evner å ta beslutninger.
 •  Er trygg og raus og opptatt av å ivareta sine ansatt.

Personlig egenhet vil få en avgjørende betydning!

Vi tilbyr

 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid i en kommune i stadig endring. 
 • Bli en del av et svært godt fagmiljø.
 • Fleksitid med mulighet for avspasering etter kommunens regelverk.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for videreutdanning.

Kontaktinformasjon

Nora Olsen - Sund, Kommunalsjef helse og omsorg, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Karmøy kommune, rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25
4250 Kopervik

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Karmøy kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon44 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 04.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er den største kommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Les mer om Helse- og omsorg

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Erfaren Manager med 6 års erfaring fra energibransjen og internasjonale relasjoner
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Flere steder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Bergen kandidater til
20.09.2023 Bergen
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Møre og
20.09.2023 Flere steder
Vis alle 18.695 ledige stillinger

Bli kjent med Helse- og omsorg

Fakta om Helse- og omsorg