<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykisk helse og rus, Ålesund kommune Spesialpedagog

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ålesund kommune, verksemd psykisk helse og rus , søkjer personale til vårt oppsøkande habiliteringsteam for personar med autismespekterforstyrrelsar.

Arbeidsoppgåver

 • Teamet arbeider oppsøkande gjennom målretta miljøarbeid ut frå tenestemottakar sine interesser og behov. Den einskilde skal ha indivduelt tilpassa tenester med autonomi og moglegheit for meistring. 
 • Psykoedukasjon
 • Mykje av arbeidet er praktisk opplæring i ADL funksjoner
 • Samarbeid og rettleiing til brukarens nettverk.
 • Samarbeid med IPS ung.

Kvalifikasjonar

 • Spesial pedagog 
 • Brei erfaring frå arbeid med ungdom/unge vaksne med autismespekterforstyrrelser
 • Førerkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Fag i fokus og greier å skape tryggleik og tillitt gjennom god kommunikasjon og evne til samarbeid. 
 • Kreativ, målretta og systematisk.
 • Fokus på ressursar.
 • Tålmodig og har engasjement for målgruppa.
 • Har gode samarbeid og kommunikasjonsevner.
 • Nytenkjande og fleksibel.
 • Lojal mot fatta enkeltvedtak og er ansvarsbevisst.
 • Følge opp beslutningar, evaluere prosessar og resultat.
 • Det vil bli tillagt stor vekt på å vere personleg egna.

Vi tilbyr

 • Ein unik moglegheit til å videreutvikle ein nytt oppsøkjande team 
 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg arbeidsmiljø.
 • Løn etter tariff
 • Turnus med pt. langvakter med arbeid kvar 3. helg.

Kontaktinformasjon

Beate Louise Eiken, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Klipra Fjellgata 49
6003 ÅLESUND

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon84 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.06.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Om arbeidsgiveren

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er <<nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet>>.

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Les mer om Psykisk helse og rus, Ålesund kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Se flere annonser

As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 25.458 ledige stillinger

Bli kjent med Psykisk helse og rus, Ålesund kommune

Fakta om Psykisk helse og rus, Ålesund kommune