<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsetjenesten, Lier kommune Familieveileder

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Helsetjenesten i Lier består av svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste for grunnskole og videregående, ungdomshelsestasjonen og 0-26. De ansatte har høy kompetanse og stort engasjement. I Lier har vi fokus på tverrfaglige og helhetlig tjenester, som kan gi rask og god hjelp. Dette innebærer tett samarbeid med både 1. og 2. linjetjenesten.

Vi ønsker nå å styrke tidlig innsats spesielt opp mot sårbare gravide og småbarnsfamilier med behov for ekstra oppfølging. Den som ansettes vil jobbe med helsefremmende og forebyggende tiltak både på individ og gruppenivå. Det kan være hensiktsmessig at noen av de foreldrestøttende tiltakene gjennomføres hjemme hos brukerne. Stillingen vil være knyttet til 0-26 teamet, men oppfølgingen vil foregå i nært samarbeid med helsesykepleiere og andre fagpersoner på helsestasjonen og samarbeidspartnere i andre virksomheter. I tillegg til det ordinære helsestasjon- og skolehelsetjenestetilbudet har vi i Helsetjenesten familieterapeut, psykolog og ernæringsveileder tilstede ukentlig med tilbud om konsultasjoner og veiledning både for brukere og ansatte. 


Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak til gravide og småbarnsforeldre utover ordinært helsestasjonstilbud
 • Arbeide aktivt inn i familier med veiledning og andre tiltak for å hindre eskalering av utfordringer
 • Delta i tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper o.l. der dette er hensiktsmessig
 • System- og familierettet arbeid
 • Gjennomføre foreldreveiledningskurs utifra kompetanse
 • Bidra i utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning
 • Relevant videreutdanning (f. eks. helsesykepleier, familieterapeut, miljøterapeut)
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med målgruppen 
 • Godkjent/sertifisert kursinstruktør og gruppeledererfaring innenfor en eller flere foreldreveiledningsprogram
 • Erfaring med endringsarbeid i familier
 • Førerkort klasse B

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst, kan styre egen arbeidshverdag og ta initiativ. 
 • Viser stort engasjement for aktuelt arbeidsfelt og har åpenhet overfor andre kulturer.
 • Samarbeider godt med andre og har evne til å skape gode relasjoner
 • Håndterer tverrfaglig samarbeid og ulikheter på en hensiktsmessig måte
 • Viser god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Er fleksibel, løsningsorientert og har tro på endringsarbeid
 • Tillitsskapende og god på nettverksbygging 

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Engasjerte og erfarne kollegaer som er stolte over jobben sin
 • Store muligheter for å styre egen arbeidsdag og være med og forme stillingens innhold
 • Jevnlige fagdager og veiledning
 • Fleksitid, noe kveldsarbeid må påregnes
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

  Andre opplysninger

  I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Det vil være behov for å disponere egen bil i tjenesten, det gis en årlig kompensasjon for dette. 

Kontaktinformasjon

Vibeke Ortun, Virksomhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Vestsideveien 2
3401 Lier

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lier kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon37 Stillingsprosent: 80% Fast Startdato: 01.09.2023 Søknadsfrist: 15.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Les mer om Helsetjenesten, Lier kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
01.10.2023 Oslo
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 23.618 ledige stillinger

Fakta om Helsetjenesten, Lier kommune