<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Spesialpedagogiske tenester Spesialpedagog barnehage

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Det vert med dette lyst ut etter inntil 3 faste stillingar i 100 % som spesialpedagog for barn i barnehagealder med tiltreding 1. august 2023.  
Frå 01.01.24 vil den eine stillinga i 100 % vere i Haram kommune, dei to andre vil vere i Ålesund kommune. Spesifiser gjerne i søknaden om ønska arbeidstad.

Spesialpedagogisk team er ein del av avdelinga Styrka barnehagetilbod som er organisert i verksemda Pedagogisk fagsenter. Som spesialpedagog har du ansvar for å følgje opp, gjennomføre, organisere innhald og omfang av enkeltvedtak med rett til spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogane har hovudsakleg arbeidsstad i barnehagen, der ein arbeider tett saman med personalet i barnehagen for å skape eit miljø for omsorg, utvikling og læring.

Spesialpedagogane arbeider heilskapleg i ein eller fleire barnehagar i heile Ålesund kommune. I fagsenteret sin kontorbase har vi felles plantid, teamarbeid, kompetanseheving og erfaringsutveksling i eit godt sosialt og fagleg miljø.


Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for å følge opp, gjennomføre, organisere innhald og omfang av enkeltvedtak til det beste for den det gjeld og i tråd med barnehagelova, rammeplan for barnehagar og barnekonvensjonen
 • Å utarbeide, gjennomføre og evaluere mål og tiltak ved bruk av individuell utviklingsplan
 • Kartlegge behovet for rettleiing og samarbeid saman med barnehage og foreldre
 • Sikre godt foreldresamarbeid knytt til den spesialpedagogiske hjelpa
 • Å styrke og aktivere kompetansen til personalet i barnehagen gjennom rettleiing og modellering
 • Å implementere tiltak gjennom heilskapleg pedagogisk tilrettelegging, og sjå samanheng  mellom spesialpedagogiske og allmennpedagogiske tiltak
 • Samarbeid i høve gjensidige forventningar mellom spesialpedagog og styrer/barnehage
 • Å vere drøftingspartner i spesialpedagogiske spørsmål kring vidare tilvisingar, overgangar, tverrfagleg samarbeid
 • Å delta i aktuelle møter og planarbeid i barnehagen
  Spesialpedagog må rekne med å samarbeide med ein eller fleire barnehagar i kommunen

Kvalifikasjonar

 • Bachelor barnehagelærar med vidareutdanning innan det spesialpedagogiske feltet tilsvarande 60 stp.
 • Anna pedagogisk/relevant bachelor med anna relevant vidareutdanning (60 stp.)  kan verte vurdert
 • Erfaring frå fagfeltet som barnehagelærar/pedagogisk leiar og erfaring frå arbeid med  spesialpedagogikk og spesialpedagogiske metodar vil vektast
 • Må ha sertifikat og disponere eigen bil
 • Politiattest påkrevd
 • Bestått Norskprøve i tråd med føringar i Barnehagelova § 27, jf. UDIR nivå A2 og B1

Personlege eigenskapar

Vi søkjer spesialpedagog som : 

 • Har gode samarbeidsevner og kan motivere andre
 • Er kreativ og arbeider målretta og sjølvstendig
 • Er fagleg fokusert og evnar å vidareformidle og rettleie
 • Særleg interesse for det spesialpedagogiske fagfeltet og kan bidra til innovativ utvikling og læring
 • Evne og vilje til å tileigne seg relevant fagkunnskap på relevante tema/fagområde
 • Gode skriftlege og munnlege framstillingsevner
 • Kjennskap til IT-system og e-lærings verkty
 • Referansar og personlege eigenskapar vil verte vekta

Vi tilbyr

 • Eit høgt fagleg nivå med rom for eigen utvikling og læring
 • Godt sosialt miljø med gode kollegaer
 • Spanande utfordringar både fagleg og sosialt
 • God rettleiing og oppfølging 

Kontaktinformasjon

Solfrid Stavdal, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon Hanne Katrine Helle, Avdelingsleiar , Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sjøholtvegen 21
6240 Ørskog

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon95 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2023 Søknadsfrist: 18.06.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Les mer om Spesialpedagogiske tenester

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
01.10.2023 Oslo
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 23.618 ledige stillinger

Fakta om Spesialpedagogiske tenester