<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Flisnes skole, Ålesund kommune Avdelingsleiar

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse


 Ledig et årsvikariat i 100 % stilling som avdelingsleiar med 50 % leiing og 50 % undervisning frå 1. august 2023
Stillinga som avdelingsleiar er ei stilling som innehar funksjonen som mellomleiar. Dette inneber at avdelingsleiar har ansvar for å leie og fordele det faglege arbeidet i lærarteam/trinn på ein pedagogisk og strukturert måte slik at elevane får eit best mogleg fagleg og sosialt  læringsutbytte.Flisnes skule er ein barneskule med ca. 350 elevar og det er omtrent 140 barn som har plass ved vår SFO. Vi ligg i naturvakre omgjevnadar i indre bydel med korte avstandar både til fjell og sjø. Her er god offentlig kommunikasjon til Moa - området og Ålesund bysentrum.

Vi har fokus på å skape ein VI - skole med felles pedagogisk plattform. Vi har innarbeidd gode rutiner for teamsamarbeid og har fokus på å utvikle ein felles kollektiv praksis for våre elevar.

Vi har eit positivt og godt arbeidsmiljø med eit engasjert og utviklingsorientert personale som har god og brei fagkompetanse.

Våre satsingsområde er å skape gode læringsmiljø, fagfornyiinga, tilpassa opplæring og tidleg innsats.

Vår visjon er "Gjennom klare grenser, respekt, toleranse og omsorg ønsker vi å skape trivsel og trygghet som grunnlag for all læring.


Arbeidsoppgåver

 • Samarbeid med leiinga om utviklingsarbeidet ved skolen 
 • Leie og følgje opp det pedagogiske arbeidet på trinna   
 • Planlegge og gjennomføre trinnmøter 
 • Drifte vikararbeidet for avdelinga si
 • Gjennomføre oppfølgingssamtalar og medarbeidarsamtalar på avdelinga
 • Samarbeide med og bistå lærarane i utfordrande saker
 • Samarbeide med spesialpedagogisk team, miljøterapeut og helsesjukepleiar i saker på avdelinga
 • Bidra til utarbeiding av kompetanseutviklingsplan og planlegging av felles tid
 • Følge opp lokale læreplanar, periodeplanar  og aktivitetsårshjul i si avdeling   
 • Bidra inn i timeplanarbeidet, oppfølging av arbeidstidsavtalen og individuelle arbeidsplanar i samarbeid med rekto
 • Oppfølgjing av elevane sine rett til eit godt og trygt læringsmiljø

Kvalifikasjonar

 • Pedagogisk utdanning og undervisningskompetanse
 • Har erfaring som lærar
 • Ønskelig med erfaring  som team/trinnleiar
 • Ønskelig med pedagogisk leiarutdanning
 • Ønskelig med spesialpedagogisk utdanning og kompetanse
 • God kjennskap til kartleggingsverktøy

Personlege eigenskapar

 • God på samarbeid,
 • Teambyggjar
 • Relasjonsbyggjar med gode kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet og stabilitet.
 • Problemløysar som har pågangsmot,  initiativ og engasjement.
 • Er ansvarsbevisst og strukturert

Vi tilbyr

 • Gode pensjonsordningar i SPK
 • Lønn i samsvar med HTA kp 3.4
 • Godt arbeidsmiljø
 • Ein skule i utvikling
 • Spennande og utfordrande  arbeidsoppgåver

Kontaktinformasjon

Merethe Rekdal, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Djupmyrvegen 5
6013 Ålesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon47 Stillingsprosent: 100% Vikar Søknadsfrist: 18.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Les mer om Flisnes skole, Ålesund kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
01.10.2023 Oslo
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 23.618 ledige stillinger

Fakta om Flisnes skole, Ålesund kommune