<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

OBA, Helse Stavanger Er du en sykepleier som liker et høyt tempo og en variert arbeidsdag, da er OBA den rette plassen for deg. Vi har ledig 50% fast natt!

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

MOBA er en del av Mottaksklinikken og består av fire avdelinger: Akuttmottak, akutt poliklinikk, observasjons og behandlingsavdelingen (OBA) og diagnostisk senter. Vi søker etter 1 sykepleier i 50 % natt med hovedarbeidsplass OBA. OBA er en avdeling som består av 24 senger fordelt på 3 tun. OBA tar seg av pasienter som trenger et kortvarig opphold og som kan få utredning raskt. OBA behandler i stor grad pasienter innen medisin, men møter også på problemstillinger innen kirurgi, ortopedi, nevrologi og psykiatri/rus. Hensikten er å avlaste sengepostene i forhold til kortvarige innleggelser og få en rask avklaring. 

Helse Stavanger ønsker nå å tenke nytt rundt tilbudet til pasientgrupper innenfor psykiatri, somatikk og rus. Som første sykehus i Norge, piloterer OBA en tverrfaglig organisatorisk enhet for pasienter med akutte sammensatte problemstillinger innenfor somatikk, psykiatri og rus.

Ønsker du å jobbe i en spennende avdeling med høyt tempo, høy faglighet og et godt tverrfaglig samarbeid, så oppfordrer vi deg til å søke på stillingen. Det åpnes opp for at det i prosessen kan bli endring på  stillingsstørrelse og antall stillinger. Det vil også være mulig med en mindre stillingsprosent i bemanningssenteret.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 


Arbeidsoppgåver

 • Mottak, behandling og observasjon av akutt syke pasienter.
 • Pådriver for at pasienter får rett behandling til rett tid.
 • Bidra med veiledning av kolleger og studenter.
 • Jobbe i tverrfaglig team.
 • Holde seg faglig oppdatert.
 • Pasientoppfølging.
 • Være medansvarlig for et godt arbeidsmiljø.
 • Dokumentasjon i Dips og  Meona.
 • Ansvarlig sykepleier.

Kvalifikasjonar

 • Må ha Norsk godkjent autorisasjon som sykepleier.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere med et annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum bestå Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis , i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå.
 • Relevant erfaring er ønskelig.

Personlege eigenskapar

 • Engasjert og faglig interessert.
 • Ansvarsbevisst og lojal.
 • Trygg i deg selv, tydelig kommunikasjon og stabil i relasjon til andre.
 • Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø.
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team.
 • Fleksibel.
 • Positiv.
 • Målbevisst.
 • Endrings orientert.
 • En god lagspiller og kollega.
 • Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Tilpassede turnuser.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som bl.a turgruppe og bedriftsidrettslag.
 • Vi jobber aktivt med et inkluderende arbeidsliv.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Lisa Rannestad Angell, Assisterende avdelingssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Anne Merete Marki, Avdelingssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon63 Stillingsprosent: 50% Fast Søknadsfrist: 18.06.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om OBA, Helse Stavanger

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Flere steder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Bergen kandidater til
20.09.2023 Bergen
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Møre og
20.09.2023 Flere steder
Vis alle 18.695 ledige stillinger

Bli kjent med OBA, Helse Stavanger

Fakta om OBA, Helse Stavanger