<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Solfjellshøgda helsehus - Oslo kommune, Sykehjemsetaten Sykepleier natt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å bli en del av vårt dyktige team?

Solfjellshøgda helsehus er et nytt og moderne helsehus med 142  korttids- og rehabiliteringsplasser fordelt på seks sengeposter. Pasientgruppen er eldre med sammensatte helseutfordringer, og overføres hovedsakelig fra sykehus for videre behandling og pleie. Pasientene skal oppleve et målrettet opphold fra de ankommer helsehuset, hvor det å kunne komme hjem igjen er fokus. Vi jobber tverrfaglig for å nå målene med motto «hver time teller», og du vil som sykepleier utgjøre en del av det tverrfaglige teamet og samarbeide tett med andre sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi jobber aktivt med å ta i bruk teknologi og digitale løsninger å legge til rette for fremtidsrettede løsninger i tjenesten. 

Har du lyst til å være med å jobbe i et aktivt fagmiljø i kommunehelsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med! Vi har et fagteam bestående av en AKS, fagsykepleiere, fagergoterapeut og fagfysioterapeut ledet av kvalitetssjef. For sykepleiere i faste stillinger staser vi på både faglig og personlig utvikling, blant annet i form av tilrettelegging for videreutdanning innenfor relevante fagområder og deltakelse i ressursgrupper innenfor spesifikke fagtema.

Vi søker engasjerte sykepleiere, og har nå ledige stillinger med hoveddelen av arbeidstiden på natt og en mindre del av stillingen på dag eller kveld:- 70 % i fast stilling, hvorav 10 % er dag eller kveld

- 50 % i fast stilling, hvorav 10 % er dag eller kveld

- 70 % i fast stilling, hvorav 30 % natt og 40% kveld


Hos oss møter du erfarne kolleger med høy kompetanse og du vil ha gode utviklingsmuligheter som sykepleier.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.  Alle vitnemål og attester må legges ved. Politiattest må fremvises. Oppstart etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie til pasienter: blant annet oppfølging av pasienters grunnleggende behov, kommunikasjon med pasienter og pårørende, medikamenthåndtering, stell og pleie, utførelse av tekniske sykepleierprosedyrer, samt håndtering av akuttsituasjoner.
 • Du har hverdagsmestring i fokus, og setter tverrfaglig samarbeid høyt.
 • Du har ansvar for at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, og faglig forsvarlighet.
 • Du holder deg oppdatert innen eget fagområde, og deltar i faglig utviklingssamarbeid.
 • Du har ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter, og kollegaer etter behov.
 • Som tjenesteansvarlig sykepleier er du en direkte tjenesteyter som sørger for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstest/C1).
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til bruk av helseteknologi.
 • Erfaring med elektronisk dokumentasjonssystem.
 • Erfaring fra korttids-/rehabiliteringsavdeling, eller fra sengeposter på sykehus vektlegges i ansettelsesprosessen, men er ingen forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Setter pasientens ønsker og behov i fokus, og er fleksibel.
 • Viser engasjement, redelighet og respekt.
 • Har gode samarbeidsevner, men liker også å jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Er proaktiv og pådriver for utviklingsarbeid

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby deg jobb i et viktig samfunnsmessig område som stadig er under utvikling.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og gode kollegaer.
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Kontinuerlig faglig utvikling i regi av fagsykepleiere og kvalitetssjef
 • Digitalisering av arbeidsoppgaver og fokus på implementering av velferdsteknologiske løsning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsforhold
 • Lønnstrinn 30-43 (grunnlønn kr. 502.400,- til 624.100,-) etter ansiennitet

Kontaktinformasjon

Maria Frotveit Vangsnes, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Lene Eva Breibøl, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Ewa Joanna Mykityn, avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Solfjellshøgda 23
0677 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon17 Stillingsprosent: 70, 50% Fast Startdato: 01.07.2023 Søknadsfrist: 18.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.  Covid-19 vaksinasjonsstatus vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i arbeidsgivers helhetsvurdering av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.

 Vi ser frem til å høre fra deg.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

 

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Les mer om Solfjellshøgda helsehus - Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Helsefagarbeider
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Flere steder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Bergen kandidater til
20.09.2023 Bergen
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Møre og
20.09.2023 Flere steder
Vis alle 18.695 ledige stillinger

Fakta om Solfjellshøgda helsehus - Oslo kommune, Sykehjemsetaten