<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

DPS ELV/HAM DØGNENHET 1, Sykehuset Innlandet Spesialsykepleier/ Sykepleier

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Elverum-Hamar har ett opptaksområde på 101.000 voksne, og betjener 9 kommuner i midtfylke i Innlandet. DPS Elverum-Hamar har allmenn psykiatriske poliklinikker i Elverum og Hamar. DPS E-H har også en psykosepoliklinikk, en ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk, samt kontorenhet. Videre består avdelingen av 2 døgnenheter på Ingeberg. 

DPS Elverum-Hamar Døgnenhet 1 er en åpen sengepost med inntil 12 sengeplasser, som tilbyr stabilisering til voksne med psykisk lidelse. Døgnenheten dekker 9 kommuner i Innlandet. Døgnenheten har ca. 30 årsverk, bestående av ett tverrfaglig sammensatt miljøpersonale, med høy kompetanse og med fokus på kognitiv miljøterapi. Det er 2 overleger og en psykolog samt sosionom i enheten. 

Behandlingen som tilbys skal bidra til reduksjon av sypmtombelastning og tilrettelegging for evt. videre behandling. Gjennom funksjonelt samarbeid med interne og eksterne aktører skal pasienten tilbys best mulig tilrettelagte tjenester. Vi samarbeider også mye med pårørende og barn som pårørende.

Stillingen som lyses ut er fast stilling hver 5.helg.  Denne helgestillingen innebærer 12,5 timers vakter på lørdag og søndag og 7,5 timers kveldsvakt på fredager. Søker må være sykepleier, men kan ha relevant videreutdanning i psykisk helse eller rus, avhengighet og psykisk helse. Tiltredelse etter avtale.  


Arbeidsoppgaver

Aktiv deltagelse i døgnbehandling: målrettet, strukturert, tidsavgrenset og individuelt tilpasset. Vår tilnærming i møtet med pasienten bygger på kognitiv miljøterapi. Arbeid med individuelle støttesamtaler, pårørendesamtaler. Vi har ukentlige psykoedukasjongrupper samt vektlegger fysiske aktivitet som en del av behandlingstilbudet. Vi har ett utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten, sykehus, og egne DPS-enheter. Pasienter kan enten legges inn hjemmefra via Ambulantakuttenhet (AAE) eller overføres fra sykehusnivå. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Egnet og relevant videreutdanning
 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Interessert i, og evt. erfaring med kognitiv miljøterapi
 • Interesse for brukermedvirkning
 • Gode evner til å jobbe i team
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
 • Engasjement, kreativitet og evne til å motivere andre
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En hektisk og meningsfull hverdag i spesialisert fagfelt
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Kopi av utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Marja Partanen, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Hersetgutua 40
2323 Ingeberg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 18,3% Fast Startdato: 08.09.2023 Søknadsfrist: 21.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Les mer om DPS ELV/HAM DØGNENHET 1, Sykehuset Innlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Mgr
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 25.459 ledige stillinger

Bli kjent med DPS ELV/HAM DØGNENHET 1, Sykehuset Innlandet

Fakta om DPS ELV/HAM DØGNENHET 1, Sykehuset Innlandet