<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avdeling for alderspsykiatriEnhet affektive lidelser, Sykehuset Innlandet Sykepleier m/videreutdanning eller relevant erfaring, 100 % fast stilling i turnus

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Alderspsykiatrisk avdeling er en spesialisert avdeling, som retter sin virksomhet mot personer med psykisk lidelse som debuterer i eldre år.
Avdelingen består av: poliklinikk, enhet for affektive lidelser, enhet for utredning,  ressursenhet for demens / SAMAKS og forskningssenter.
Enhet for affektive lidelser er en åpen post med 10 senger. Hoveddiagnosene vi behandler er depresjon og angst. Enheten har ca 22 årsverk og er tverrfaglig sammensatt.

Arbeidsoppgaver

- Direkte pasient og pårørendearbeid
- Utarbeide behandlingsplaner i samarbeid med behandler
- Observere, dokumentere og evaluere behandlingen- Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt - Legemiddelhåndtering i hht. gjeldende lover og forskrifter. - Miljøterapeutiske intervensjoner- Undervisnings og veilederansvar for studenter og nyansatte 

 -Ved behov bistå andre enheter ved Avdeling for Alderspsykiatri

Kvalifikasjoner

- Norsk autorisasjon som sykepleier.
- Relevant erfaring fra psykisk helsevern
- Erfaring med pasienter med sammensatte lidelser - Videreutdannelse i rus og psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning eller erfaring

Personlige egenskaper

- Genuint interessert i å arbeide med eldre med sammensatte psykiske lidelser.
- Tar ansvar for egen læring og fagutvikling.
- Fleksibilitet og gode samarbeidsevner, men også ha evnen til å jobbe selvstendig, strukturert og  målrettet.  - Ha gode kommunikasjonsferdigheter, tålmodighet og empati. - Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

Vi tilbyr

Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
Faglig og personlig utvikling.
Lønn etter overenskomst. Meget gode pensjonsordning i KLP. Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

Kontaktinformasjon

May Rita Buseth, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Peter Skredders veg
2312 Ottestad

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon08 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Les mer om Avdeling for alderspsykiatriEnhet affektive lidelser, Sykehuset Innlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Trainee Innlandet er ikke bare et traineeprogram; det er et springbrett fra høyere utdanning til en stjernestart på karrieren. Vi
27.09.2023 Hele Innlandet
Trainee Innlandet er ikke bare et traineeprogram; det er et springbrett fra høyere utdanning til en stjernestart på karrieren. Vi
27.09.2023 Hele Innlandet
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
27.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
27.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
27.09.2023 Flere steder
Vis alle 25.448 ledige stillinger

Fakta om Avdeling for alderspsykiatriEnhet affektive lidelser, Sykehuset Innlandet