<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Hjemmetjenester og rehabilitering, Grimstad kommune Spennende stilling som sykepleier eller vernepleier, Fevik hjemmetjeneste

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Nye spennende stillinger som sykepleier eller vernepleier i enhet hjemmetjenester og rehabilitering! 2. gangs utlysning. 

Enhet hjemmetjenester og rehabilitering består av 6 avdelinger: Hjemmetjenester Fevik, Hjemmetjenester sentrum, Fysio-og ergoterapiavdeling, Korttidsavdeling og Aktivitet og bistand.

Enheten er fremoverlent, og innovativ og har fokus på god kompetanse. Velferds teknologi er benyttet i alle enheter og våre ansatte er engasjerte i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Hjemmetjenesten gir tjenester til mange av kommunens innbyggere og har en variert og spennende arbeids hverdag.

Hjemmetjenesten i Grimstad er i spennende prosesser hvor tjenestene skal organiseres i kompetanseteam. Hensikten med med ny organisering er å gi rett kompetanse til riktig tjeneste. 

Sykepleierteamet består av sykepleiere og vernepleiere med høy faglig kompetanse på sykepleiefaglige prosedyrer og lindrende/terminal pleie.  

Vi søker nå etter sykepleier eller vernepleier til en ledig 100% stilling.

Vi hører gjerne fra deg! 

Arbeidsoppgaver

 • Levere nødvendig helsehjelp til innbyggere med ulike hjelpebehov og diagnoser
 • Legge til rette for godt samarbeid med tjenestemottakere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere.
 • Kartlegge, utarbeide, gjennomføre, evaluere og dokumentere tiltaksarbeid
 • Medikamenthåndtering
 • Være primærkontakt
 • Være vaktansvarlig

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier eller vernepleier
 • IKT- kunnskaper til dokumentasjon og kvalitetsarbeid
 • Du må kommunisere godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • Søker må ha sertifikat for å jobbe i hjemmesykepleien
 • Egnethet vil bli vektlagt
 • Fordel med videreutdanning innenfor lindrende, geriatri, rehabilitering eller annen relevant videreutdanning

Utdanningsretning

 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, (120 sp, 2 år)
 • Grunnskole
 • Videregående skole
 • Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad
 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Du må være endringsvillig, løsningsorientert og faglig oppdatert
 • Du må ha et genuint ønske om å jobbe med mennesker
 • Du må ha evne til å ivareta og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du må være faglig engasjert
 • Du må kunne jobbe i et hektisk fagmiljø

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Opplæring og god veiledning
 • Spennende og variert arbeid
 • Gode lønns og pensjonsbetingelser
 • Turnus med arbeid på dag, kveld og helg
 • En arbeidsplass preget av trivsel og høy faglig standard
 • Bedriftsidrettslag med blant annet tilgang til svømmebasseng, trimrom og lagsport. 
 • Leasingavtale på elsykkel 

Kontaktinformasjon

Annika Lianes Haga, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Ranvigveien 1
4870 Fevik

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Grimstad kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon50 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.06.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren


Velkommen til Grimstad kommune!

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.
 
Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen.
  
«Skjærgårdsbyen Grimstad» har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom «Sykkelbyen Grimstad» er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.
Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.
  
Grimstad kommune ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4

Les mer om Hjemmetjenester og rehabilitering, Grimstad kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker,Helsefagarbeider
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Höegh LNG is in the process of seeking two Maritime Trainees for our Technical Department, and the IT Team. Both
28.08.2023 Oslo
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli
18.08.2023 Moss
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Anlegg 5 kandidater
19.09.2023 Hele Norge
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Hele Agder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Oslo
20.09.2023 Oslo
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker vi kandidater til
20.09.2023 Flere steder
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Bergen kandidater til
20.09.2023 Bergen
Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker Veidekke Bygg Møre og
20.09.2023 Flere steder
Vis alle 18.695 ledige stillinger

Bli kjent med Hjemmetjenester og rehabilitering, Grimstad kommune

Fakta om Hjemmetjenester og rehabilitering, Grimstad kommune