Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sokneprest (ref.nr. 1661136351) Nord Hålogaland bispedømme

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Sokneprest Berlevåg sokn - Varanger prosti

Det er ledig stilling som sokneprest i Berlevåg¸ i Varanger prosti. Stillingen har Berlevåg sokn som særskilt tjenestested. Varanger prosti er tjenestedistrikt.

Befolkningen er konsentrert i selve fiskeværet Berlevåg og noen få bor fast i fiskeværet Kongsfjord. Kongsfjord kapell har midlertidig bruksstans slik at alle gudstjenester holdes i Berlevåg, hvorav noen søndagsgudstjenester holdes på helsesenteret. Det å være prest i et fiskevær som Berlevåg er å bli invitert inn en folkekirkemenighet som er glad i kirka. Det er lavt gudstjenestebesøk, men oppslutningen om kirka er stor både ved kirkelige handlinger og høytidene. Vi ønsker en prest som er der menneskene er. Her er rom for besøk i institusjon og hjem. Folk liker en god prat. Det ligger til rette for et godt samarbeid med skole og barnehage

I soknet er det en kirke, ett kapell og tre kirkegårder. Soknet betjenes av sokneprest, kirkeverge, kirketjener/graver og organist. Staben er liten og har ett positivt og godt arbeidsmiljø.

Det er et ubredt samarbeid omkring dette i prostiet og soknepresten blir del av et ungt og friskt prestekollegium i prostiet.

Berlevåg har ca. 1050 innbyggere og har et rikt kulturliv med Berlevåg mannsangforening som de mest kjente gjennom filmen ”Heftig og begeistret”. Her er også et levende revyliv og flere andre kor og aktiviteter.

En godt utbygd helsetjeneste med eget syke- og aldershjem, hjemmetjeneste, god legedekning og psykiatri- og tannhelsetjeneste. Kommunen har full barnehagedekning, barne- og ungdomsskole, skolefritidsordning og kulturskole med gode tilbud til barn og voksne.

Berlevåg kommune har hatt store utfordringer knyttet til fiskerikrisa. Som mange andre kystkommuner har de opplevd fraflytting og tap av fiskerirelaterte arbeidsplasser, men her er fiske og fiskeproduksjon en fortsatt levende bærebjelke i samfunnet.

Mer informasjon om kommunen finner du :www.Berlevåg.kommune.no

Samlivsform kan bli etterspurt og tillagt vekt.
Kvinner oppfordres til søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidssted:
  • 9980 Berlevåg

Diverse:
  • Stillingsbrøk: 100%
  • Fast

Kontaktperson(er):
Fungerende prost Cato Thunes, tlf. (+47) 415 73 658
Rådgiver HR/personal Bjørn Christian Hagen, tlf. (+47) 916 83 064

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 9980 BERLEVÅGLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.460 ledige stillinger
Nord Hålogaland bispedømme
har "Kirke for fremtiden" som sin visjon.
Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert".
Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere.

Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være:
Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud.
Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus.
Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket.
Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter.

Varanger prosti:
Består av 5 sokn:
Berlevåg sokn, Båtsfjord sokn, Sør-Varanger sokn, Vadsø sokn og Vardø sokn.
Fem fellesråd: Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kirkelige fellesråd.
Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk sønad:
se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60.
Les mer om Nord Hålogaland bispedømme

Stillingsbeskrivelse

Sokneprest Berlevåg sokn - Varanger prosti

Det er ledig stilling som sokneprest i Berlevåg¸ i Varanger prosti. Stillingen har Berlevåg sokn som særskilt tjenestested. Varanger prosti er tjenestedistrikt.

Befolkningen er konsentrert i selve fiskeværet Berlevåg og noen få bor fast i fiskeværet Kongsfjord. Kongsfjord kapell har midlertidig bruksstans slik at alle gudstjenester holdes i Berlevåg, hvorav noen søndagsgudstjenester holdes på helsesenteret. Det å være prest i et fiskevær som Berlevåg er å bli invitert inn en folkekirkemenighet som er glad i kirka. Det er lavt gudstjenestebesøk, men oppslutningen om kirka er stor både ved kirkelige handlinger og høytidene. Vi ønsker en prest som er der menneskene er. Her er rom for besøk i institusjon og hjem. Folk liker en god prat. Det ligger til rette for et godt samarbeid med skole og barnehage

I soknet er det en kirke, ett kapell og tre kirkegårder. Soknet betjenes av sokneprest, kirkeverge, kirketjener/graver og organist. Staben er liten og har ett positivt og godt arbeidsmiljø.

Det er et ubredt samarbeid omkring dette i prostiet og soknepresten blir del av et ungt og friskt prestekollegium i prostiet.

Berlevåg har ca. 1050 innbyggere og har et rikt kulturliv med Berlevåg mannsangforening som de mest kjente gjennom filmen ”Heftig og begeistret”. Her er også et levende revyliv og flere andre kor og aktiviteter.

En godt utbygd helsetjeneste med eget syke- og aldershjem, hjemmetjeneste, god legedekning og psykiatri- og tannhelsetjeneste. Kommunen har full barnehagedekning, barne- og ungdomsskole, skolefritidsordning og kulturskole med gode tilbud til barn og voksne.

Berlevåg kommune har hatt store utfordringer knyttet til fiskerikrisa. Som mange andre kystkommuner har de opplevd fraflytting og tap av fiskerirelaterte arbeidsplasser, men her er fiske og fiskeproduksjon en fortsatt levende bærebjelke i samfunnet.

Mer informasjon om kommunen finner du :www.Berlevåg.kommune.no

Samlivsform kan bli etterspurt og tillagt vekt.
Kvinner oppfordres til søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidssted:
  • 9980 Berlevåg

Diverse:
  • Stillingsbrøk: 100%
  • Fast

Kontaktperson(er):
Fungerende prost Cato Thunes, tlf. (+47) 415 73 658
Rådgiver HR/personal Bjørn Christian Hagen, tlf. (+47) 916 83 064

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 9980 BERLEVÅGRelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter