<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

OsloMet - storbyuniversitetet Forsker II/III søkes til Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Forbrukerpolitikk og -Økonomi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

To ledige stillinger som forsker 2/3 til Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Forskningsinstituttet SIFO er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til Forbruksforskningsinstituttet SIFO av By- og regionforskningsinstituttet NIBR,
Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO søker nå etter to forskere som kan bidra til å utvikle ny kunnskap innen forskningsområdene økonomisk ulikhet og husholdsøkonomi. Vi søker to forsker som skal bidra til å styrke forskningen vår på levekår og gjeld. 

SIFO er landets ledende fagmiljø som driver forskning og utredning knyttet til forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforsking som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. Instituttets arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Les mer om instituttet https://www.oslomet.no/om/sifo.

Stillingene er organisatorisk plassert i forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og økonomi. Sentrale forskningstema i gruppen er levekår, sosial og økonomisk ulikhet, personlig økonomi, gjeld, inkludering/ekskludering av utsatte forbrukere, forbrukerpolitikk og forbrukerkunnskap. Vi søker etter samfunnsforskere som kan utvikle vår forskning i skjæringspunktet mellom gjeld, økonomisk ulikhet og levekår. Stillingene har metodisk ulik profil.  

For stilling 1 søker vi etter en kvantitativ samfunnsforsker som kan bidra med å utvikle forskningen på registerdata om husholdenes økonomi, og som kan bidra til å etablere en planlagt større panelundersøkelse av forbrukere.  Vi søker deg som har solid kvantitativ metodekompetanse og erfaring fra analyser på registerdata.

SIFO har tilgang på registerdata om husholdenes økonomi. Ambisjonen er å analysere befolkningens låneatferd og hvilken betydning opptak av ulike typer av gjeld har for økonomisk trygghet på den ene siden, og utbredelsen av betalingsproblemer på den andre siden. Registerdatasettet gir også mange andre forskningsmuligheter, som for eksempel å utvikle et solvensmål for Norge. 

For stilling 2 søker vi etter en kvalitativ samfunnsforsker som skal bidra med å videreutvikle forskningen på levekår tilknyttet referansebudsjettet for forbruksutgifter, og som kan bidra til å videreutvikle forskningen på økonomisk ulikhet. Vi søker deg som har solid metodekompetanse og erfaringer med dybdeintervjuer, fokusgruppeintervjuer eller lignende.

SIFOs Referansebudsjett er et resultat av forskning på hva det koster å leve i Norge, og viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Budsjettet brukes av offentlige og private instanser og har stor samfunnsmessig relevans og betydning. Budsjettet benyttes også som verktøy for å undersøke problemstillinger knyttet til husholdsøkonomi, sosial ulikhet og levekår. Les mer om SIFOs Referansebudsjett her:  http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Referansebudsjettet.

Arbeidsoppgaver

 • delta i tverrfaglige forskerteam
 • bidra til utvikling og innhenting av nye prosjekter fra NFR, EU, offentlige etater og næringslivet
 • delta i forskningsprosjekter inkludert datainnsamling, analyse og publisering
 • bidra til utvikling av faglig nettverk mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til å bygge kontaktflater mot brukergrupper - herunder myndigheter, frivillig organisasjoner og næringsliv
 • over tid arbeide med arbeidsoppgaver innenfor flere deler av SIFOs forskningsfelt

Kvalifikasjoner

Krav til søkere:

 • fortrinnsvis doktorgrad, minimum mastergrad i samfunnsfag eller andre relevante fag
 • må beherske et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra forskning knyttet til husholdningsøkonomi, økonomiske ulikhet og/eller levekår
 • erfaring med å publisere i vitenskapelige tidsskrifter
 • erfaring med prosjektinnhenting og prosjektarbeid
 • erfaring fra tverrfaglig forskning
 • forståelse for ulike metodedesign

Ønskede egenskaper

 • strukturert og resultatorientert
 • evne og vilje til både å arbeide selvstendig og i team
 • god gjennomføringsevne
 • initiativrik og kreativ
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • relevant faglig nettverk er en fordel
 • vilje til å arbeide med prosjektakkvisisjon

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • muligheter til å bidra til samfunnsrelevant forskning som er viktig for forbrukerpolitikken og for forbrukere
 • en arbeidsplass i utvikling
 • telefon
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet sin lønnspolitikk:

I stillingskode 1108 Forsker III, i lønnstrinn 51 – 66, (Kr. 509 300 – 646 000);

I stillingskode 1109 Forsker II, i lønnstrinn 60 - 74, (kr. 584 500 - 745 000)

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 28
  2023
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 04
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 05
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
forsker / grafisk designer / geolog
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Asfaltarbeidere til Vestfold/Telemark og Kjela dammer i 2024 Veidekke Asfalt distrikt Sør-Øst, søker asfaltarbeidere til vår avdeling i Vestfold/Telemark og
28.11.2023 Flere steder
Veidekke Asfalt, distrikt Møre, søker asfaltarbeidere Våre avdelinger i Møre og Romsdal søker motiverte og erfarne asfaltarbeidere I Veidekke er
28.11.2023 Hele Møre og Romsdal
Nyutdannet, lagspiller og idérik? Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker
28.11.2023 Verdal
Veidekke Asfalt, avdeling Helgeland, søker asfaltarbeidere/Asfaltører, frist; 31. januar 2024 Våre avdelinger i Helgeland søker motiverte og erfarne asfaltarbeidere I
28.11.2023 Flere steder
Våre avdelinger i Innlandet søker asfaltører/asfaltarbeidere I Veidekke er vi opptatt av involvering og samarbeid. Er du engasjert, tar ansvar,
28.11.2023 Hele Innlandet
Vil du styrke GK i Hålogaland? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger
28.11.2023 Flere steder
Vil du også bli en del av Team GK? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte
28.11.2023 Skien
Har du teknisk bakgrunn innen ventilasjon? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle
28.11.2023 Kristiansand
Vis alle 26.090 ledige stillinger

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet