<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

OsloMet - storbyuniversitetet Professor/dosent i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Vil du være med å videreutvikle den norske fag- og yrkesopplæringen? 

Ved - OsloMet er det ledig en 100 % fast stilling som professor/dosent i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap med ansettelse 01.04.24.  

Instituttet har fem forskergrupper som du kan lese mer om på instituttets hjemmeside: 

 • Fag- og yrkesopplæring i kontinuerlig endring  
 • Livslang læring  
 • Samarbeid skole – arbeidsliv 
 • Teknologi i arbeid og læring 
 • Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfolds perspektiv  

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig 
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet 
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger 
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis  
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet 
 • ha kontakt med yrkesfeltet 
 • initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid  
 • utføre faglig-administrative oppgaver 

Kvalifikasjonskrav 

 • professor/dosent-kompetanse i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap  
 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk  
 • erfaring med faglig ledelse  
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk  

For dosentstillinger: 

Søkeren må dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.   

For professor stillinger:  

 • relevant doktorgrad 

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Det vil bli lagt vekt på 

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. For søkere til professor stilling blir vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene lagt stor vekt på 
 • bred erfaring fra undervisning og veiledning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå 
 • pedagogiske evner 
 • forskningsmetodisk bredde 
 • kjennskap til og /eller erfaring fra det norske systemet innen fag og yrkesopplæringen 
 • erfaring med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering 
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering 
 • god digital kompetanse 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen 

 • evne til å kommunisere og samarbeide godt med studenter og kolleger 
 • være opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid  
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og har stor arbeidskapasitet  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet 
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø  
 • tilhørighet til det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge 
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid 
 • låne- og pensjonsbetingelser i
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, 75-84 det vil si kroner –759 100-966 300,- pr. år. (dobbeltsjekk lønn i lønnsplanhefte og lønnsspenn fastsatt i OsloMets lønnspolitikk).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Søknadsprosess 

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:  

 • søknadsbrev 
 • CV, attester og alle sider av vitnemål  
 • fullstendig publikasjonsliste  
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt 
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon 

For professor: 

dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument 

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk.  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.  

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5. 

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon30
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 28
  2023
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 04
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 05
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Asfaltarbeidere til Vestfold/Telemark og Kjela dammer i 2024 Veidekke Asfalt distrikt Sør-Øst, søker asfaltarbeidere til vår avdeling i Vestfold/Telemark og
28.11.2023 Flere steder
Veidekke Asfalt, distrikt Møre, søker asfaltarbeidere Våre avdelinger i Møre og Romsdal søker motiverte og erfarne asfaltarbeidere I Veidekke er
28.11.2023 Hele Møre og Romsdal
Nyutdannet, lagspiller og idérik? Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker
28.11.2023 Verdal
Veidekke Asfalt, avdeling Helgeland, søker asfaltarbeidere/Asfaltører, frist; 31. januar 2024 Våre avdelinger i Helgeland søker motiverte og erfarne asfaltarbeidere I
28.11.2023 Flere steder
Våre avdelinger i Innlandet søker asfaltører/asfaltarbeidere I Veidekke er vi opptatt av involvering og samarbeid. Er du engasjert, tar ansvar,
28.11.2023 Hele Innlandet
Vil du styrke GK i Hålogaland? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger
28.11.2023 Flere steder
Vil du også bli en del av Team GK? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte
28.11.2023 Skien
Har du teknisk bakgrunn innen ventilasjon? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle
28.11.2023 Kristiansand
Vis alle 26.090 ledige stillinger

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet