<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Arendal kirkelige fellesråd Kirkeverge i Arendal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi skal nå tilsette ny kirkeverge i 100 % stilling og søker etter en person som ønsker å tiltre i en interessant, spennende, utfordrende og ansvarsfull stilling. Vi tilbyr en stimulerende jobb i moderne lokaler med et hyggelig arbeidsfellesskap, og vi ønsker deg velkommen som søker.

Arendal kirkelige fellesråd har ansvar for 11 kirker, 12 kirkegårder, gravkapell og andre kirkegårdsrelaterte bygg samt kontorer til prost, kirkeverge og ansatte i seks menighetsstaber. Videre ivaretar fellesrådet administrative og samordnende oppgaver på vegne av menighetene knyttet til økonomi, personell og planverk.

Fellesrådet er arbeidsgiver for 51 ansatte i 44 årsverk. 12 av disse er knyttet til kirkegårdene, de øvrige til menighetene og kirkevergens kontor.

Fellesrådet har et nært samarbeid med Arendal kommune.

Virksomheten har et samlet driftsbudsjett på ca. 43 mill. kr.

Den norske kirke er for tiden inne i en omstillingsprosess. Dette kan føre til endringer i stillingens innhold og gjøremål. Du må derfor være endringsvillig i forhold til eventuelle nye strukturer og oppgaver.

Stillingen innebærer:

· Daglig ledelse av fellesrådets ansvarsområder

· Plan- og utviklingsarbeid, mål og resultatstyring

· Ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder

· Organisasjonsutvikling, personalstyring, budsjett og økonomi

· Samarbeid med kommunale enheter og ledelsen i kommunen

· Saksutredning og sekretærfunksjon for fellesrådet, samt iverksetting

av vedtak

Ønskede kvalifikasjoner:

· Relevant utdanning fra universitet/høyskole

· Ledererfaring fra off. forvaltning, næringsliv eller frivillig sektor

· God kjennskap til Den norske kirkes organisasjon, virkemåte og omstillingsutfordringer

· God innsikt i offentlig politikk og forvaltning, samt kirkens rolle i kulturpolitikken og som forvalter av kulturminner

· Bred erfaring fra arbeid med budsjett og økonomi, drift og strategi for å møte organisasjonens behov for kompetanseutvikling

· Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, analytiske evner og kompetanse på strategiutvikling

· Gjennomføringskraft og evne til å jobbe strukturert og selvstendig

· Personlig egnethet vektlegges: Fleksibel og åpen for endringer i egne arbeidsoppgaver, løsningsorientert, evne til å samarbeide både med kommunen og innad i egen organisasjon, samt evne til å motivere og inspirere medarbeidere og å bygge tillit

· Erfaring fra frivillig arbeid i lokalmenighet, idretts- og annet organisasjonsliv, er en fordel

Du må være medlem av Den norske kirke.

Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår etter gjeldende lov og tariffavtale. Offentlig tjenestepensjon. Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger kan gis ved kirkeverge Arnold Lundvall, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller ved fellesrådets leder Kristen Bjormyr, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad med CV og bekreftede vitnemål og attester sendes innen 01.10.2023

til Arendal kirkelige fellesråd:Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Student
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Se flere annonser

Om stillingaVi ønskjer å styrkje kontraktsgruppa til Vegdrift Bergen og vi er derfor på jakt etter ein ekstra kontrollingeniør som kan
05.12.2023
Om stillingaVi ser etter deg med naturleg interesse for tal og med analytiske evner. Du har god forståing for offentleg
04.12.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Vis alle 24.434 ledige stillinger