<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Høgskulen på Vestlandet Avdelingsingeniør

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag, er det ledig 100% fast stilling som kjemiingeniør.

Om stillingen:

Vi søker etter en motivert og engasjert kjemiingeniør som liker å veilede og lære opp studenter. Stillingen skal dekke undervisning og veiledning på laboratoriekurs i kjemitekniske og kjemiske emner. Vedkommende må ha minst bachelorutdanning og fortrinnsvis ha kunnskaper innen kjemitekniske emner. Det er ønskelig at vedkommende har kompetanse i bruk av MATLAB og simuleringsprogrammet HYSYS eller tilsvarende simuleringsprogram.

Arbeidsplassen er campus Bergen.


Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Veiledning av studenter på laboratoriekurs i kjemitekniske emner som inkluderer fluidmekanikk, stoffoverførings- og varmeoverføringsprosesser samt veiledning av studenter på laboratoriekurs i kjemiske emner som inkluderer generell kjemi, organisk kjemi, fysikalsk kjemi, samt analyseteknikker og miljøanalyser.
 • Bistå i praktisk laboratorieveiledning av studenter i deres bacheloroppgaver.
 • Bistå instituttets fagansatte på forskningsprosjekter vil også inngå i ansvarsområdet.
 • Ta del i fagutvikling og kvalitetsarbeid ved utdanningen.
 • Delta i organisering av laboratorier instituttet disponerer og påse at instituttets retningslinjer følges ved arbeid på laboratoriene.
 • Enkelte administrative oppgaver tilknyttet utdanningen vil inngå.
Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Det kreves minst bachelorgrad innen relevant fagområde
 • Søkeren må beherske norsk eller et skandinavisk språk, da veiledning og opplæring foregår på norsk
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med veiledning av studenter vil telle positivt

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid og evne til å jobbe selvstendig er viktig.
 • Evne til formidling vektlegges
 • Gode samarbeidsevner
 • Være fleksibel og kunne påta seg ulike typer oppgaver

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som X er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1085 - tittel.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Vi tar forbehold om at stillingens plassering i organisasjonen kan bli endret som følgje av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Geir Martin Førland,

telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, mail: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Inkludere, utfordre og samhandle

Om arbeidsgiveren

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 03
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Arbeidssted: Arendal og Kristiansand Vi ser etter en gruppeleder med høy fagkompetanse og forretningsdriv – som vil være med å utvikle oss
30.11.2023 Flere steder
Arbeidssted: Stavanger Ønsker du å være med på å forme morgendagens samfunn? I Norconsult kan du få være med på akkurat
30.11.2023 Stavanger
Vis alle 24.171 ledige stillinger

Fakta om Høgskulen på Vestlandet