<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sarpsborg kommune Lærerstillinger- Hafslund ungdomsskole

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Hafslund ungdomsskole ligger rett ved Hafslund hovedgård og Hafslund kirke i Sarpsborg kommune. Skolen har et elevtall på 375 elever fordelt på 8. – 10. trinn. Ved skole ligger også Sarpsborg kommune sin innføringsklasse, et opplæringstilbud for elever i ungdomsskolealder med kort botid i Norge.

Grunnskolene i Sarpsborg jobber i tråd med oppvekstplanen "Sammen skaper vi Sarpsborg, der barn og unge lykkes" med fokuset «ETT BARN - HELE DAGEN» som grunnprinsipp for samarbeidet innad i skolen, og i samarbeidet mellom skole og andre som ivaretar barn og unges oppvekst.

Hafslund ungdomsskole søker kontaktlærer og faglærere med fagene norsk, matematikk, spesialpedagogikk, kunst og håndverk og kroppsøving.

Antall stillinger: Inntil 3 stillinger både fast og vikariat


Arbeidsoppgaver

Undervisning i henhold forskrift til Opplæringsloven kapitel 14.

Kvalifikasjoner

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har henholdsvis 60 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på ungdomstrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene. Det tas forbehold om eventuelle endringer i opplæringslovens bestemmelser om krav til undervisningskompetanse fra 2025.


Søkere til ungdomstrinnet må ha relevant utdanning i minimum et undervisningsfag. Skolens behov for kompetanse vil angi hva slags fagkompetanse og hvilke fagkombinasjoner som vil kunne bli prioritert ved tilsetting.

Personlige egenskaper

Sarpsborg kommune ønsker engasjerte lærere som evner å motivere elevene til å ta aktiv del i læringsarbeidet. Du må ha de rette egenskaper for å fremstå som en god læringsleder som er bevisst på viktigheten av å ha gode profesjonelle relasjoner med alle våre ulike elever. Du må trives med ansvar og utfordringer, og være med å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Hos oss vil du komme til et godt arbeidsmiljø hvor vi legger vekt på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet. Det er lagt til rette for et introduksjonsprogram for nytilsatte lærere. Utvikling av Sarpsborgskolen og etter- og videreutdanning er prioriterte områder.

For deg som er nyutdannet lærer har vi en egen mentorordning slik at du skal få en så god og smidig start som mulig i læreryrket.Videre kan vi tilby gode pensjons- og forsikringsordninger, og lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

Dag Telstad, Konstituert rektor/ virksomhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon>
Lars Henning Finstad, Konstituert rektor/ virksomhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Ryes vei 1 1738 Borgenhaugen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon68 Stillingsprosent: 100% Annet Søknadsfrist: 08.10.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon>

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Sarpsborg er en kommune i Østfold. Den grenser i nord mot Våler og Skiptvet, i øst mot Rakkestad og Halden, i vest mot Fredrikstad og Råde og i sør mot Hvaler. Sarpsborg er administrasjonssenter i Østfold fylkeskommune. Sarpsborg er ifølge funn og utgravinger Norges tredje eldste by. Den ble grunnlagt under navnet Borg i 1016 av Olav den hellige. Kongen seilte med sine langskip opp Glomma, men måtte stanse da Sarpsfossen forhindret videre ferdsel på elven. Like ovenfor fossen grunnla kong Olav byen og bygde seg en kongsgård. Sarpsfossen var fra 1500-tallet knyttet til sagbruksdrift, med sagbrukene på Hafslund og Borregaard som de mest kjente. Driften ga grunnlag for noen av Norges rikeste og mektigste familier i flere århundrer. Sarpsborg ble i 1839 nygrunnlagt som en handels- og sagbruksby. Likevel var det først fra 1890-årene, da den gamle storgården ved Sarpsfossen, Borregaard ble bygd ut med cellulose- og papirindustri at byen begynte å vokse. Ved den nasjonale fabrikktellingen i 1909 var Borregaard Norges største industribedrift, med nær 2000 ansatte. Fra 1900 ble byen kjent for sine mange komfyrfabrikker, deriblant Lyn, Elektra og Sefa. Den største produsenten var KPS, som i 1973 ble kjøpt av det svenske konsernet Husqvarna. Befolkning 51 620 (2008) Les mer om Sarpsborg kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
1 ledig stilling

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Arbeidssted: Arendal og Kristiansand Vi ser etter en gruppeleder med høy fagkompetanse og forretningsdriv – som vil være med å utvikle oss
30.11.2023 Flere steder
Arbeidssted: Stavanger Ønsker du å være med på å forme morgendagens samfunn? I Norconsult kan du få være med på akkurat
30.11.2023 Stavanger
Vis alle 24.171 ledige stillinger

Fakta om Sarpsborg kommune